Політичний ритуал як механізм втілення політичної міфотворчості

  • O. Zaslavs’ka Хмельницький національний університет
Ключові слова: міфотворчість, політичний міф, символ, політичний ритуал.

Анотація

Розкрито сутність, специфіку та механізми політичної міфотворчості. Розглянуто політичний ритуал як один з головних символічних засобів політики, який пронизує сучасну суспільну свідомість і відіграє значну роль в процесі
соціально-політичної взаємодії. Визначено загальні ознаки ритуалу як складової політичного буття та проаналізовано основні підходи до його типологізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kertzer D. Ritual, Politics, and Power [Text] / D. Kertzer. – Yale

University Press, 1988. – 235 p.

Манхейм К. Идеология и утопия [Текст] / К. Манхейм //

Диагноз нашего времени ; пер. c нем. – М. : Юрист, 1994. – C. 7–260.

Goffman E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior

[Text] / Erving Goffman. – New York : Doubleday Anchor Books,

– 270 р.

Durkheim E. Les formes elementaires de la vie religieuse: le

systeme totemique en Australie [Text] / Emile Durkheim. – Paris :

Presses Universitaires de France, 1960. – 647 р.

Байбурин А. Ритуал в традиционной культуре: структурно-

семантический анализ восточнославянских обрядов [Текст] / А.

Байбурин. – СПб. : Наука, 1993. – 240 с.

Ионин Л. Социология культуры: путь в новое тысячелетие

[Текст] / Л. Ионин – М. : Логос, 2000. – 431 с.

Геннеп А., ван Обряды перехода: Систематическое изучение

обрядов [Текст] / А. ван Геннеп ; пер. с фр. Ин-т этнологии и

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. – М. : Восточная

литература, 1999. – 198 c.

Chapple E. Principles of anthropology [Text] / E. Chapple. C.

Coon. – New York : Holt. Chick, G. E., – 2006. – 466 р.

Морина Л. П. Основы невербальной коммуникативной культуры [Текст] / Л. П. Морина. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. – 130 c.


Переглядів анотації: 350
Завантажень PDF: 203 Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2014-10-03