Латиноамериканський популізм: випадок аргентинського «перонізму»

  • I. Kiyanka Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: популізм, популістські гасла, перонізм, вибори.

Анотація

Проаналізовано проблему популізму та його феномен на Латиноамериканському континенті, зокрема в Аргентині.
Розглянуто основні принципи «перонізму» та політику Х. Д. Перона.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баранов Н.А. Националистические аспекты популизма

[Текст] / Н. А. Баранов. –Вильнюс : Слово, 1997. – № 3. – С.23–32.

Баранов Н. А. Популизм и демагогия [Текст] / Н. А.

Баранов // Человек, культура, общество : межвуз. сб. науч. тр.

/ отв. ред. Н.В. Дулина, И.А. Небыков ; Волгоград. гоc. техн.

ун–т. – Волгоград, 2005. –Вып. 3. – С.100–108.

Бредіхин А. В. Перонизм: идеология и политика [Текст] /

А. В. Бредіхин // Наука Релігія Суспільство. – Донецьк, 2004. – №2.

– С. 8–15

Бредіхин А. В. Парадокси перонізму [Текст] / А. В. Бредіхин // Наука Релігія Суспільство. – Донецьк, 2004. – №1. – С. 18–25

Бредіхин А. В. Виникнення пероністського руху [Текст] /

А. В. Бредіхин // Наука Релігія Суспільство. – Донецьк, 2006. –

№3 . – С. 14–20

Бредіхин А. В. Вплив перонізму на відносини Аргентини

зі США [Текст] / А. В. Бредіхин // Наука Релігія Суспільство. –

Донецьк, 2006. – №2 . – С. 69–75

Бредіхин А. В. Причини військового перевороту 1943 р. в

Аргентині [Текст] / А.В. Бредіхин // Наука Релігія Суспільство.

– Донецьк, 2006. – №1 . – С. 3–9

Визгунова Ю. И. Рабочий клас Латинской Америки. Каков он? [Текст] / Ю. И. Визгунова // Латинская Америка. – 1991. – №4.

– С. 13–20

Ворожейкина Т. Е. Специфика гражданского общества в

Аргентине [Текст] / Т.Е. Ворожейкина // МЭ и МО. – 1996. – №6.

История литератур Латинской Америки. ХХ век: 20-90-

е годы : часть первая. [Текст] / отв. ред. В. Б. Земсков. – М. :

ИМЛИ РАН. – 2004. – 580с.

Дейвикс К. Популизм [Електронний ресурс] / Криста Дейвикс. – Режим доступу :http:// www.gefter.ru / archive / 6800 – Загл. с экрана.

Кириченко В. П. Досвід та результати економічного

розвитку країн Латинської Америки у 90-ті роки XX ст. [Текст] /

В. П. Кириченко // Економіка України. – 2003. – № 3. – С. 77–82.

Косеев И. Перонисты и государственый сектор в

Аргентине. Эволюция концептуального подхода [Текст] / И.

Косеев, И. Шереметьев // Латинская Америка, 1991. – №5. – С. 3–12.

Яковлев П. П. Выборы и политика в Аргентине [Текст] /

П. П. Яковлев. – «Латинская Америка», 1989. – №5.

Jackson A. R. Peron era [Text] / Alexander Robert Jackson.

– NY : Russell & Russell, 1965. – 239 p.

Vasconselos I. Obras completas [Text] / I. Vasconselos. –Vol.

– Mexico, 195., – P. 1206.

Fundamentos de la DoctrinaNacional Justiciolista. Texto

official [Text]. – Buenos Airos : Escudel Superioz de Conducer

Politica, 1966. – 97p.

Betz H.-G. Radical Right-wing populism in Western Europe

[Text] / Hans-George Betz. – London «Macmillan», 1994. – 226 р.


Переглядів анотації: 287
Завантажень PDF: 273 Завантажень PDF: 23 Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2014-10-03