Політична толерантність в Україні у відносинах системи «суспільство-влада»

  • A. Korolevska Хмельницький національний університет
Ключові слова: політична толерантність, українська влада, українське суспільство.

Анотація

Розглянуто забезпечення толерантності у відносинах системи «суспільство-влада» на основі результатів громадських опитувань щодо питань сприйняття суспільно-політичної ситуації, довіри до політичних інститутів, відчуття власної впливовості у суспільстві, участі у виборах та ГО, участь у страйках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Золкіна М. Євромайдан: передумови масового протесту

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dif.org.ua/

modules/pages/files/1392649538_2889.pdf – Заголовок з екрану

Стан суспільної свідомості в Україні після падіння режиму

Януковича (за даними всеукраїнського репрезентативного

опитування, проведеного 15–21 березня 2014 року)

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ispp.org.ua/

files/1396455930.pdf– Заголовок з екрану

Сидорчук О. Демократія по-українськи: громадяни більше

цінують те, чого їм бракує [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://dif.org.ua/modules/pages/files/1382525984_2732.

pdf– Заголовок з екрану

Золкіна М. Відносини громадянина і влади: питання

довіри та впливовості громадян [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://dif.org.ua/modules/pages/files/1356358818_2208.

pdf– Заголовок з екрану

Мельник М., Міщенко М. Ставлення населення України

до правоохоронних органів та судів в Україні [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/

upload/mmelnyk_mishchenko_law-enforcement_XII-2012.pdf–

Заголовок з екрану

Ільчук Ю. Патерналістські настрої в Україні [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://dif.org.ua/modules/pages/

files/1394199961_2916.pdf– Заголовок з екрану

Вибори-2012: за кого і чому мають намір проголосувати

виборці? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dif.

org.ua/modules/pages/files/1349695658_2042.doc– Заголовок з

екрану

Ільчук Ю. Свобода слова: між Конституцією і реальністю

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dif.org.ua/

modules/pages/files/1363273715_2442.pdf– Заголовок з екрану

Протести, перемоги і репресії в Україні: результати

моніторингу 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу

: http://www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/041/

o r i g i n a l / C S R _ - _ P r o t e s t s _ i n _ 2 0 1 3 _ - _ 2 9 _ A p r _ 2 0 1 4 .

pdf?1399981680– Заголовок з екрану

Протести, перемоги і репресії в Україні, 2012

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cedos.

org.ua/system/attachments/files/000/000/016/original/ZVIT_2013_

web.pdf?1386716695– Заголовок з екрану


Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 36 Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2014-10-03