Метафорична казка як елемент політичного міфу у структурі символізації політичного простору

  • Ya. Kosyak Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,
Ключові слова: міф, політичний міф, казка, метафорична казка, архетип.

Анотація

Сучасна політична теорія набуває нових ознак у зв’язку з проблемою актуалізації символічного дискурсу. В ситуації невизначеності напрямків стратегічного розвитку суспільства, посилення в ньому суперечливих тенденцій зростає потреба в розробці захисних механізмів для збереження цілісності соціуму. Таку функцію може виконати політичний міф. Міфологія стає невід’ємною складовою політичної теорії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Шайгородський Ю. Політика: взаємодія реальності і міфу

[Текст] / Ю. Шайгородський. – К. : Знання України, 2009. – 400 с.

Пропп В. Мифология волшебной сказки [Текст] / В.

Пропп. – М. : Лабиринт, 2006. – 158 с.

Земун Ю. Маски шамана. Игры с реальностью [Текст] /

Ю. Земун. – СПб. : Афина, 2009. – 219 с.

Земун Ю. Подводные течения разума. Архетипы в нашей

судьбе [Текст] / Ю. Земун. – СПб. : Афина, 2010. – 160 с.

Юнг К.Г. Аналитическая психология [Текст] / К.Г. Юнг. –

СПб., 1994. – 354 с.

Ранк О. Миф о рождении героя [Текст] / О. Ранк. – М. :

Рефл-бук, 1997. – 239 с.

Мамардашвили М. Введение в философию [Текст] / М.

Мамардашвили // Мой опыт нетипичен. – СПб., 2000. – 240 с.


Переглядів анотації: 55
Завантажень PDF: 56 Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2014-10-03