Естетика політичних теорії західноєвропейського Середньовіччя

  • Yе. Laniuk Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ключові слова: політика, держава, світогляд, культура, мистецтво, естетика, діалогічність.

Анотація

З’ясовано форми взаємодії політики і мистецтва у політичнихх теоріях західноєвропейського Середньовіччя.
Визначено основні ознаки середньовічного світогляду та форми їх втілення у політичних та естетичних концепціях.
На цій підставі встановлено місце і специфіку комплексного характеру взаємодії політики і мистецтва в контексті світоглядної парадигми західноєвропейської середньовічної цивілізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гвардини Р. Конец нового времени [Электронний ресурс]

/ Р. Гвардини. – Режим доступа : http://krotov.info/libr_min/04_g/

gva/rdini.htm – Загл с экрана

Грицак, Я. Історики і час [Електронний ресурс] / Я. Грицак. – Режим доступу : http://ucu.edu.ua/library/9077/ – Заголовок з екрану

Дионисий Ареопагит О божественных именах [Текст] /

Дионисий Ареопагит. – СПб. : Глаголь, 1995. – 275 с.

Класики політичної думки [Текст]. – К. : Тандем, 2002. – 584 с.

Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада [Текст] /

Ж. Ле Гофф. – М. : Прогресс, 1992. – 376 с.

Художественные модели мироздания [Текст]. – СПб : НИИ РАХ, 1997. – 400 с.

Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике

[Текст] / У. Эко. – СПб : Алетейя, 2003. – 256 с.

Robert S. Hoyt Europe in the Middle Ages [Text] / Hoyt S.

Robert. –Harcourt : Brace &World, Inc., 1957.


Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 61 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2014-10-03