Роль мови в технологіях управління свідомістю людини та соціальних груп

  • A. Katalzen НТУУ «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: мовні конструкти, маніпуляція свідомістю, інформаційне середовище, сугестивний вплив.

Анотація

Розглядається походження та роль мови як знакової системи та потужного важеля впливу на суспільну свідомість. Виявляються характерні для сучасності методи використання мови як інструменту впливу на свідомість соціальних груп при побудові інформаційних звернень в ЗМІ та державному управлінні. Аналізується можливість нівелювати негативний вплив
маніпулятивних мовних прийомів на ідеали та цінності суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арсеньев А.С. Машина и человек, кибернетика и философия. Ленинская теория

отражения и современная наука / Арсеньев А.С., Ильенков Э.В., Давыдов В.В. – Москва, 1966. – С. 263-284.

Гримак Л. П. Гипноз рекламы (анатомия идеальной формы психической агрессии) / Л.П. Гримак // Прикладная психология. – 1999. – № 3. – 167 с.

Ильенков Э.В. К докладу о Спинозе. Драма советской философии / Эвальд Васильевич Ильенков (Книга – диалог). – М., 1997. – С. 170-195.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза – М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2008. – 864 с.

Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / Предисл. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 416 с.

Московичи С. Век толп. – М.: 1996. [Текст из хрестоматии Д. Я. Райгородского «Психология масс»] – Бахрах – М, 2010. – 592 с.

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. «Бытие и время» / М. Хайдеггер. – М.: «Республика», 1993. – 452 с.


Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2012-06-03