Ідеологічний фактор як чинник загострення парламентських конфліктів

  • D. Likarchuk Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Ключові слова: конфлікт, політичний конфлікт, парламентський конфлікт, політична ідеологія.

Анотація

Політична ідеологія є одним із найважливіших факторів функціонування політичних процесів. Виходячи з дано положення, політична ідеологіє є одним із рушійних чинників парламентських конфліктів, що змінює вирішення глобальних суспільних проблем. Адже саме парламентські конфлікти, на основі ідеологічних чинників можуть здійснювати негативний вплив на стабільність існування суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні:

культурні виміри, структура, принципи аналізу [Текст] / А.Т.

Ішмуратов, О.О. Валевський. – К., 1997. – 211 с.

Ланцов C. Политическая конфликтология [Текст] / под

ред. С. Ланцова. — СПб. : Питер, 2008. – 319 с.

Проскуріна О., Ладига О., Ладига Л. Політична

конфліктологія [Текст] / О. Проскуріна, О. Ладига, Л. Ладига

; під заг. ред. О. І. Ладиги ; держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені

Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені

Тараса Шевченка», 2012. – 352 c.

Coltri L. Conflict Diagnosis and Alternative Dispute

Resolution [Text] / L .Coltri. – Upper Saddle River, NJ. : Prentice

Hall, 2003. – 117 p.

Fisher R. Conflict analysis and resolution [Text] / R. Fisher, H.

Kelman, S. Nan // Oxford Handbook of Political Psychology / eds.

L. Huddy, D.Sears, J. Levy. – New York, NY : Oxford University

Press, 2013. – P. 489–521.

Friedman G. Challenging Conflict: Mediation Through

Understanding [Text] / G. Friedman. – Chicago, IL : American Bar,

– P. 67–71.

Himes J. S. Conflict and Conflict Management [Text] / J. S.

Himes. – Athens, GA : University of Georgia Press, 2008. – P. 31–43.

MacIntyre A. Social Science Methodology as the Ideology of

Bureaucratic Authority [Text] / A. MacIntyre // Through the Looking

Glass: Epistemology and the Conduct of Inquiry / ed. Maria J. Falco.

– University Press of America, 1979. – P.69–80.

Perrow Ch. Complex Organizations. Third Republication

[Text] / Ch. Perrow. – Princeton, N.J. : Princeton University Press,

– P. 148–151.

Ramsbotham, O. Contemporary Conflict Resolution (2nd ed.)

[Text] / O. Ramsbotham, T. Woodhouse, H. Miall. – Cambridge,

UK : Polity, 2005. – P. 57–63.


Переглядів анотації: 132
Завантажень PDF: 50 Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2014-10-03