Особливості когабітації президента та коаліційних урядів у прем’єр-президентських системах країн Вишеградської четвірки

  • M. Lopata Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: коаліційний уряд, когабітація, прем’єр-президенталізм

Анотація

Розглянуто поняття когабітації у працях українських та закордонних дослідників. Визначено періоди та характерні особливості когабітації у таких країнах Вишеградської Четвірки як Польща, Чехія та Словаччина, у яких існує прем’єр-
президентська система правління. Розглянуто взаємовідносини президентів з партіями, які входили в коаліційні уряди у країнах Вишеградської групи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних інститутів

країн Західної Європи [Текст] / А. С. Романюк. – Львів :

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 391.

Литвин В. Теорія та практика когабітації в

напівпрезидентських системах Європи [Текст] / В. Литвин //

Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2011. –

№ 4. – С. 140–149.

Лопата. М. Коаліційні уряди Словаччини: чинники

формування і оцінка стабільності [Текст] / М. Лопата. //

Науковий журнал Філософія та політологія в контексті сучасної

культури. – Випуск 6(2). –Дніпропетровськ 2013. – С. 31–37.

Gebethnet S. Polska kohabitacja oraz sens i pryesłanki

sziałania Rady Gabnetowej (maszynopis ekspertyzy) [Text] / S.

Gebethnet – S. 2. // Por. P. Winczorek, Podział władzy. – S. 163.

Dumała A. Mechanizmy decyzyjne w demokracji

konstytucyjnej [Text] / A. Dumała. – Front Cover. Wydawn.

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. – S. 153.

Ciapala J. Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-

[Text] / J. Ciapala. – Warszawa, 1999. – S. 395.

. Rydlewski G. Rządowy system decyzyjny w Polsce [Text]

/ G. Rydlewski // Studium politilogiczne okresu transformacji. –

Warszawa, 2002. – S. 53.

Mojak R. Instytucja Prezydenta RP w okresie przekszałceń

ustrjowych [Text] / R. Mojak. – Lublin, 1995. – S. 307.

Szymakv T. Instytucja Prezydenta RP według noweli

kwietniowej i w praktzce [Text] / T. Szymak. – „Państwo i Prawo”,

– Z. 10. – S. 15

Kruk M. System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej [Text] / M. Kruk. – S. 38.

Subotić M. Atak czy obrona własnych pozycji,

„Rzeczpospolita” z 12 stycznia [Text] / M. Subotić. – 1998

Patyra S. Prawnoustrjwy status Prezesa Rady Ministrów

w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. [Text] / S. Patyra. –

Warszawa, 2002. – S. 128.

Materska-Sosnowska A. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej

Polskiej – dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji

parlamentarnej [Text] / A. Materska-Sosnowska. – Warszawa, 2006.

– S. 96–102.

R. Zbíral The Rules and Practice of the Investiture Vote in

the Czech Republic [Electronic resource] / R. Zbíral. – Mode of

access : http://www.pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/

politologie/Rules_and_Practice_of_Investiture_Vote.pdf – Title

from the screen

Developments in Central and East European Politics [Text] /

Stephen White, Judy Batt, Paul G. Lewis Duke. – University Press,

– С. 310.

Elgie R. The semi-presidential one [Electronic resource]

/ R. Elgie. – Mode of access : http://www.semipresidentialism.

com/?p=712 – Title from the screen

Jiri Rusnok named as new Czech prime minister by Zeman, BBC news, 25 June 2013 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.bbc.com/news/world-europe-23053058 – Title from the screen

Early elections expected after Czech PM loses confidence

vote, Euronews [Electronic resource]. – Mode of access : http://

www.euronews.com/2013/08/08/early-elections-expected-afterczech-

pm-loses-confidence-vote – Title from the screen

«Bohuslav Sobotka: new mild-mannered, leftist Czech PM».

GlobalPost (originally Agence France-Presse). 17 January 2014.

Retrieved 21 January 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/140117/bohuslavsobotka-

new-mild-mannered-leftist-czech-pm– Title from the screen

Stanislav J. Kirschbaum Historical Dictionary of Slovakia

[Electronic resource] / J. Stanislav. – Lanham, Md. : Scarecrow

Press 2007. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id

=RgMWRZ0Bb8EC&pg=PR60&lpg=PR60&dq=sop+schuster+ru

dolf&source=bl&ots=MdYZDAy-vA&sig=hT_MjYrbtBio-cabRY

EQkUCL50&hl=uk&sa=X&ei=YKwqU7bjMaX60gWBmYGA

BQ&ved=0CFwQ6AEwBA#v=onepage&q=sop%20schuster%20

rudolf&f=false – Title from the screen

Slovakia elects Andrej Kiska president Robert Fico

[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.theguardian.

com/world/2014/mar/30 – Title from the screen


Переглядів анотації: 165
Завантажень PDF: 136 Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2014-10-03