Суверенітет у конституціях держав-членів Європейського Союзу

  • Kh. Mashura Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ключові слова: суверенітет, національна держава, глобалізація, інтеграційні процеси, Європейський Союз.

Анотація

Аналізовано положення про суверенітету в Основних законах держав-членів Європейського Союзу, визначає, хто є носієм державного суверенітету. Особливу увагу приділено закріпленості в конституційних нормах положення про
подільність державного суверенітету та делегування його частини наднаціональним органам, міжнародним організаціям тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Austria’s Constitution of 1920, Reinstated in 1945 with

Amendments through 2009 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.constituteproject.org/constitution/Austria_2009 – Title

from the screen

Belgium’s Constitution of 1831 with Amendments through 2012

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Belgium_2012 – Title from the screen

Bulgaria’s Constitution of 1991 with Amendments through 2007

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Bulgaria_2007 – Title from the screen

Croatia’s Constitution of 1991 with Amendments through 2001

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Croatia_2001 – Title from the screen

Cyprus’s Constitution of 1960 with Amendments through 2013

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Cyprus_2013 – Title from the screen

Czech Republic’s Constitution of 1993 with Amendments

through 2002 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.

constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2002 – Title from

the screen

Denmark’s Constitution of 1953 [Electronic resource]. –

Mode of access : https://www.constituteproject.org/constitution/

Denmark_1953 – Title from the screen

Estonia’s Constitution of 1992 with Amendments through 2003

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Estonia_2003 – Title from the screen

Finland’s Constitution of 1999 with Amendments through 2011

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Finland_2011 – Title from the screen

France’s Constitution of 1958 with Amendments through 2008

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/France_2008 – Title from the screen

German Federal Republic’s Constitution of 1949 with

Amendments through 2012 [Electronic resource]. – Mode of access

: https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_

Republic_2012 – Title from the screen

Greece’s Constitution of 1975 with Amendments through 2008

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Greece_2008 – Title from the screen

Hungary’s Constitution of 2011 [Electronic resource]. –

Mode of access : https://www.constituteproject.org/constitution/

Hungary_2011 – Title from the screen

Ireland’s Constitution of 1937 with Amendments through 2012

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Ireland_2012 – Title from the screen

Italy’s Constitution of 1947 with Amendments through 2007

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Italy_2012 – Title from the screen

Latvia’s Constitution of 1991with Amendments through 2007

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Latvia_2007 – Title from the screen

Lithuania’s Constitution of 1992 with Amendments through

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.

constituteproject.org/constitution/Lithuania_2006 – Title from the

screen

Luxembourg’s Constitution of 1868 with Amendments

through 2009 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.

constituteproject.org/constitution/Luxembourg_2009 – Title from the

screen

Malta’s Constitution of 1964 with Amendments through 2011

[Electronic resource]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.

constituteproject.org/constitution/Malta_2011 – Title from the screen

Netherlands’s Constitution of 1848 with Amendments

through 2008 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.

constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008 – Title from the

screen

Poland’s Constitution of 1997 [Electronic resource]. – Mode of

access : https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_1997

Title from the screen

Portugal’s Constitution of 1976 with Amendments through 2005

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Portugal_2005 – Title from the screen

Romania’s Constitution of 1991 with Amendments through

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.

constituteproject.org/constitution/Romania_2003 – Title from the

screen

Slovakia’s Constitution of 1992 with Amendments through

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.

constituteproject.org/constitution/Slovakia_2001 – Title from the

screen

Slovenia’s Constitution of 1991 with Amendments through

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.

constituteproject.org/constitution/Slovenia_2006 – Title from the

screen

Spain’s Constitution of 1978 with Amendments through 2011

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Spain_2011 – Title from the screen

Sweden’s Constitution of 1974 with Amendments through 2012

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.constituteproject.

org/constitution/Sweden_2012 – Title from the screen


Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 75 Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2014-10-03