Етапи формування спільної міграційної політики країн-членів ЄС

  • G. Pujo Мукачівський державний університет
Ключові слова: країни-члени ЄС, міжнародна міграція, імміграція, трудова міграція, спільна міграційна політика, треті країни.

Анотація

Розглядаються особливості формування та розвитку спільної міграційної політики Європейського Союзу в контексті європейської інтеграції та формування спільних політик ЄС. Проаналізовано тенденції обмеженої міграційної політики
країн-членів ЄС, що ставить під сумнів універсальність демократичних принципів і цінностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Відякіна М. Тенденції формування спільної міграційної

політики Європейського Союзу [Текст] / Марія Відянкіна //

Гідна праця та трудова міграція в Україні / під ред. проф. М.

Ожевана // Матеріали міжнародного експертного круглого столу

Київ, 25.11.2008 ; Рада національної безпеки і оборони України,

Національний інститут проблем міжнародної безпеки, Інститут

міжнародних відносин Київського національного університету

ім. Т. Шевченка, Всеукраїнське громадське об’єднання «Край».

– К. : ПЦ «Скайтек», 2009. – С. 93–101.

Директива 68/360 от 15 октября 1968 года об отмене

ограничений на передвижение и проживание в рамках

сообщества [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://

zakon1.rada.gov.ua/laws/show/987_010. – Загл с экрана

Жукова Н. Миграционная политика Европейского Союза

: дис… канд. полит. наук : спец. 07.00.03 Всеобщая истории

(Новая и новейшая история) [Электронный ресурс] / Наталья

Жукова – Ставрополь. – 2005. – Режим доступа : http://dlib.rsl.

ru/loader/view/01002752006?get=pdf. – Загл с экрана

Малиновська О. Формування спільної міграційної

політики Європейського Союзу [Электронный ресурс] /

Олена Малиновська // Стратегічна панорама. – 2006. – № 2. –

Режим доступа : http://www.niisp.org/vydanna/panorama/issue.

php?s=gupr0– Загл с экрана.

Соглашение между Правительствами государств

Экономического Союза Бенилюкс, Федеративной Республики

германии и Французской Республики о постепенной отмене

проверок на общих границах (Шенгенское соглашение)

[Текст] // Сборник международно-правовых документов,

регулирующих вопросы миграции. – М. : Международная

организация по миграции. – 1994. – С. 318–324.

Фомичёва О. В. Структурирование миграционного

пространства в эпоху глобализации: роль развитых государств

[Текст] / Ольга Фомичёва // Международные отношения.

Политология. Регионоведение: Вестник Нижегородского

университета им. Н. И. Лобачевського. – 2007. – №5. – С. 167–174.

Шайн М. Иммиграционная политика в Европе:

трансатлантические сопоставления [Текст] / Мартин Шайн //

Прогнозис. – 2007. – № 1(9). – С. 158–185.

Юськів Б. М. Глобалізація і трудова міграція в Європі:

монографія [Текст] / Б. М. Юськів. – Рівне : видавець О. М.

Зень. – 2009. – 476 с.

Boeles P. Fair Immigration Procedure in Europe [Текст]/ Peter

Boeles // Hague : Martinus Nijhoff Publishers. – 1997. – xviii. – 510 p.

Bourdouvalis C. The European Union and the Immigration

Problem : Small Steps and Possible Solutions [Text] / Chris

Bourdouvalis // Immigration into Western Societies : Problems and

Policies / еd. by E. Ucarer and D. Puchala. – London : Printer, 1997.

– P. 266 – 278.

Weiner M. The Global Migration Crisis: Challenge to States

and to Human Rights [Text] / Myron Weiner. – New York : Addison-

Wesley Longman Publishers. – 1995. – 253 p.


Переглядів анотації: 287
Завантажень PDF: 198 Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2014-10-03