Партійно-громадська взаємодія як чинник розвитку сучасних політичних партій

  • L. Ryzenkova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: партійно-громадська взаємодія, громадська думка, виборче право, громадянське суспільство, політична участь.

Анотація

Вивчено особливості відносин партій і громадських об’єднань як основу демократичного розвитку суспільства.
Встановлено форми партійно-громадської взаємодії. Вивчено основи співпраці між партійними структурами країн ЄС та країн СНД, які забезпечують розвиток партій у ХХІ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончарова О. А. Взаимодействие политических партий с

институтами гражданского общества [Текст] / О. А. Гончарова

// Вестн. Моск. гос. гум. ун-та им. М.А. Шолохова. – Серия :

История и политология. 2011. – №1. – С.89–97.

Гущина О. Н. Пути развития леворадикальных партий в

странах Европы в конце ХХ - начале XXI века [Текст] / О. Н.

Гущина // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2010. – №126. –

С. 286–297.

Дюверже М. Политические партии [Текст] : пер. с фр. /

М.Дюверже. – М. : Академический Проект, 2000. – 538 с.

Коэн Д.Л. Гражданское общество и политическая теория

[Текст] / Д.Л. Коэн, Э. Арато. – М. : Весь мир, 2003. – 784 с.

Кузнецов Г.С. О взаимодействии партий и гражданских

организаций [Электронный ресурс] / Г.С. Кузнецов. – Режим

доступа : http://www.nirsi.ru/83 – Загл. Загл. с экрана.

Смирнов В. Программное выступление кандидата на

должность Секретаря Ивановского регионального отделения

партии «Единая Россия» [Электронный ресурс] / В. Смирнов

– Режим доступа : http://ivanovo.er.ru/news/2012/11/12/viktorsmirnov/

– Загл. с экрана.

Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in

Contemporary Society [Теxт] / ed. Robert D. Putnam. – New York :

Oxford University Press, 2004. – 522 p.


Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 34 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2014-10-03