Феміністський аналіз ролі держави та суверенітету в міжнародних відносинах

  • S. Semchyshyn Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: фемінізм, держава, суверенітет, міжнародні відносини, патріархат, ієрархія, політика.

Анотація

Здійснено феміністський аналіз ролі держави та суверенітету в міжнародних відносинах. Розглянуто різні теоретичні підходи фемінізму до визначення сутності держави та її впливу на життя та статус жінок і чоловіків як у
внутрішньодержавній сфері, так і на міжнародній арені. З перспективи феміністських досліджень під сумнів ставиться примат держави як головного актора міжнародних відносин. Крізь призму феміністського сприйняття обґрунтовано ідею обмеження суверенітету держави в рамках скорочення суверенних прав та прерогатив держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алексеев И. Турецкая Республика Северного Кипра:

проблемная государственность со стажем [Електронний

ресурс] / И. Алексеев. – Режим доступу : http://www. mgimo.

ru/uploads/files/Alekseev%20Cyprus.doc – Заголовок з екрану

Кокошин А. Реальный суверенитет [Текст] / А. Кокошин.

– М. : Европаю – 2006. – 88 с.

Ланцов С. А. Мораль, право и политика как регуляторы

международных отношений: теоретические концепции и

внешнеполитическая практика [Електронний ресурс] / С. А.

Ланцов // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2005.

– № 3. – Режим доступу : //http://www.politex.info/content/

view/168/30/ – Заголовок з екрану

Ленгерман П. М. Современная теория феминизма [Текст]

/ П. М. Ленгерман, Д. Нибрюгге-Брантли // Современные

социологические теории / Д. Ритцер. – СПб. : Питер. – 2002.

– С. 357–391.

Панченко М. Ю. Неклассические парадигмы изучения

миропорядка [Текст] / М. Ю. Панченко // Власть. – 2009. – №

– С. 125.

Сергунин А. А. Российская внешнеполитическая мысль:

проблемы национальной и международной безопасности

[Текст] / А. А. Сергунин. – Нижний Новгород : Нижегородский

лингвистический ун-т. – 2003. – 94 с.

Тикнер Дж. Э. Мировая политика с гендерных позиций.

Проблемы и подходы эпохи, наступившей после «холодной

войны» [Текст] / пер. с англ.; под ред. Д. И. Полывянного. – М.

: Культурная революция. – 2006. – 336 c.

Allen J. Does Feminism Need a Theory of «the State»? [Text]

/ S. Watson (red.) Playing the State. – Verso. – London. – 1990. –

P.21–37.

Connell R. State, Gender and Sexual Politics [Text] / R.

Connell // Theory and Society. – 1990. – T. 19. – № 5. – P. 507–

Elshtain J. B. Feminist Themes and International Relation

[Text] / red. J. Der Derian. – International Theory.Critical

Investigation. – New York University Press, 1995. – P. 353.

Elshtain J. B. Sovereignty, Identity, Sacrifice / red. A.

Linklater ; International Relations. Critical Concepts in Political

Science. – T. 5. – Routledge. – Klorence. – KY. – 2000. – P. 1887–

Grant R. The Sources of Gender Bias in International

Relations Theory [Text] / red. R.Grant, K. Newland // Gender and

International Relations. – Millenium. – London. – 1991. – P. 21.

Hernes H. Welfare State and Woman Power [Text] / H.

Hernes. – Norwegian University Press. – London. – 1987. – P.

–15.

Hoffman J. Gender and Sovereignty. Feminism, the State

and International Relations [Text] / J. Hoffman. – Palgrave. –

London. – 2001. – P. 9.

Hoffman J. Sovereinty / J. Hoffman. – Open University

Press. – Buckingam. – 1998. – P. 74.


Переглядів анотації: 129
Завантажень PDF: 402 Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2014-10-03