Взаємовідносини Україна - ЄС: у пошуках ідеальної моделі співпраці

  • O. Sokur Одеський національній університет ім. І. І. Мечникова
Ключові слова: європейська інтеграція, Європейський Союз, розширення ЄС, європейська політика.

Анотація

Порушено питання стосовно місця України в європейських інтеґраційних процесах на сучасному етапі. Зокрема, проаналізовано основні виклики для України в умовах курсу на європейську інтеграцію та найбільш актуальні проблеми внутрішньо- і зовнішньополітичного простору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабанін О.С. Проблеми і перспективи формування зони

вільної торгівлі між Україною та ЄС [Текст] / О.С. Бабанін //

Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4(13). – С. 219–224.

Буряк П.Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми

сучасності: навч. посіб [Текст] / П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало. – К.,

– 336 с.

Веселовський А. І. Європейська інтеграція України:

між омріяним поверненням і «домашньою роботою» [Текст] /

А. І. Веселовський, І. В. Куліш // Наук. вісн. Дипломат. акад.

України. – К., 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія:

історичний досвід, сучасний стан, перспективи – С. 62–69.

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої

політики» [Текст]. – Відомості Верховної Ради України (ВВР),

– № 40. – С.527

Закон України «Про основи національної безпеки

України». – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003

[Текст]. – № 39. – С. 351

Киридон А. М. Інтеграційні виклики для України

[Текст] / А. М.Киридон // Науковий вісн. Волин. нац. ун-ту ім.

Л.Українки. – 2009. – №3. – С.166–170.

Кочергіна О. Ю. Перспективи та потенційні переваги

інтеграції України в ЄС [Текст] / О.Ю. Кочергіна //Історія

народного господарства та економічної думки України: зб. наук.

праць. – Вип. 45. – К., 2012. – С. 177–186

Осадча Н. В. Характеристика процесу інтеграції України

до Європейського Союзу (ЄС) [Текст] / Н.В. Осадча //

Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 71–81

Післякризовий розвиток економіки України: засади

стратегії модернізації [Текст]. – К. : НІСД, 2011. – 66 с.

План дій Україна–Європейський Союз. – 12.02.05

[Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/laws/

show/994_693 – Заголовок з екрану

Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки

та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. – 20.11.09

[Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/laws/

show/994_990 – Заголовок з екрану

Порядок денний асоціації Україна – ЄС як частина

підготовки Угоди про асоціацію. Результати громадського

моніторингу у 2010-2011 роках [Текст] / Укр. незалеж. центр

політ. дослідж. ; за заг. ред. Ю. Тищенко. – К. : Агентство

«Україна», 2012. – 108 с.

Протокол «Про загальні принципи участі України в

програмах Співтовариства: Україна, ЄС: Протокол до Угоди про

партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. – 22.11.10

[Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/laws/

show/994_a41 – Заголовок з екрану

Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики

та можливості для України [Текст] / І. В. Клименко, І. В. Ус. – К.

: НІСД, 2012. – 88 с.

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. –

06.98 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.

ua/laws/show/615/98 – Заголовок з екрану

Угода між Україною та ЄС про винесення змін до Угоди

між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. – 23.07.12

[Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/laws/

show/994_b15 – Заголовок з екрану

Угода про партнерство та співробітництво між Україною

і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами. –

03.98 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.

ua/laws/show/998_012 – Заголовок з екрану


Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 94 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2014-10-03