Локальні політичні партії в Україні

  • O. Tit Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політичні партії, локальний, вибори

Анотація

Запропоновано огляд локальних політичний партії в Україні. Виокремлено два типи локальних політичних партій: адміністративний та ідеологічний, також наведені приклади локальних політичних партій за кожним типом. До
першого типу віднесли політичні партії, головною ознакою якої є зростання за допомогою адмінресурсу та наявністю в керівному апараті авторитетних регіональних політиків, другий у свою чергу відрізняється наявністю певних
ідеологічних приписів, які притаманні певній соціальній групі чи регіону. Окреслені перспективи подальшого розвитку та становлення локальних політичних партій

Посилання

Дюверже М. Политические партии [Электронный

ресурс] / М. Дюверже – Режим доступа: http://polbu.ru/dyverzhe_

parties/

Закон України «Про вибори депутатів Верховної

Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,

селищних, міських голів» [Електронний ресурс] – Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17

Закон України «Про політичні партії в Україні»

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.

ua/laws/show/2365-14

Лебедюк В. Політичні партії в Україні: особливості

діяльності на місцевому рівні [Електронний ресурс] /

В. Лебедюк – Режим доступу: http://cpr.oa.edu.ua/wp-content/

uploads/2013/02/8_Lebediuk.pdf

Офіційний сайт ВО «Громада» [Електронний ресурс]

– Режим доступу: http://hromada.org.ua/

Офіційний сайт ВО «Громадська сила» [Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://www.gromsyla.org.ua/

Офіційний сайт ВО «Свобода» [Електронний ресурс]

– Режим доступу: http://www.svoboda.org.ua/

Офіційний сайт СДПУ(о) [Електронний ресурс] –

Режим доступу: http://www.sdpuo.com/about/

Портал русcких Крыма [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://www.ruscrimea.ru/

Романюк А. С. Від соборності до незалежності:

стан та динаміка інтеграції українського суспільства у

контексті європейських процесів. – Львів: ЦПД, 2009. – 140 с.

[Електронний ресурс] / А. С. Романюк, Ю. М. Сокирка – Режим

доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/sobornist_knyzka/

sobornist_r5.htm

Опубліковано
2014-10-03