Роль культурної складової зовнішньополітичної ідентичності держави в процесі формування модерної системи міжнародних відносин

  • I. Tsyrfa
Ключові слова: зовнішньополітична ідентичність, культура, система міжнародних відносин, держава, загальноприйняте знання.

Анотація

Розглянуто роль культурної складової зовнішньополітичної ідентичності держави в процесі становлення системи міжнародних відносин. На основі використання ключових постулатів конструктивістського підходу, виявлено, що певні уявлення та культурні ареали окремих держав дозволяють установити культурний базис систем міжнародних відносин, у рамках яких вони формуються. Проаналізовано механізми утворення й передумови можливого існування основних типів культури системного спрямування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Doty R. L. Desire All the Way Down [Text] / R. L. Doty //

Review of International Studies. – 2000. – Vol. 26. – P. 137–139.

Finnemore M. Taking Stock: The Constructivist Research

Program in International Relations and Comparative Politics [Text]

/ M. Finnemore, K. Sikkink // Annual Reviews of Political Science.

– 2001. – Vol. 4. – P. 391–416.

Gilbert M. On Social Facts [Text] / M. Gilbert. – Princeton :

Princeton University Press, 1992. – 521 p.

Risse-Kappen T. Democratic Peace – Warlike Democracies? A

Social Constructivist Interpretation of the Liberal Argument [Text]

/ T. Risse-Kappen // European Journal of International Relations. –

– № 1. – P. 491–518.

Trondal J. Is There Any Social Constructivist-Institutionalist

Divide? Unpacking Social Mechanisms Affecting Representational

Roles Among EU Decision-Makers [Text] / J. Trondal // Journal of

European Public Policy. – 2001. – Vol. 8, № 1. – P. 1–23.

Wendt A. Anarchy Is What States Make of It: The Social

Construction of Power Politics [Text] / A. Wendt // International

Organization. – 1992. – Vol. 46, № 2. – P. 391–407.

Wendt A. Social Theory of International Politics [Text] / A.

Wendt. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 429 p.

Witt U. Economics, Sociobiology, and Behavioral Psychology

on Preferences [Text] / U. Witt // Journal of Economic Psychology.

– 1991. – № 12. – P. 557–573.


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 113 Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2014-10-03