Малорос як тип «втікача від свободи»

  • O. Gutsulyak Центр Сходу і Заходу «Мезоєвразія»
Ключові слова: українське суспільство, малорос, ментальність, нація, свобода, втеча від свободи, екзистенція, самоусвідомлення, особистісний консалтинг

Анотація

Проблеми сучасного українського суспільства рядом наукових та політичних кіл розглядаються як логічні наслідки минулих історичних подій, трагедій та невдач, що, відповідно, вплинули на ментальність (етнопсихологічний характер) та менталітет (спосіб мислення) українського народу. Зокрема, в його частині сформувався психотип українця-«малороса», який розглядається як небезпечна для існування нації та її прогресу політико-культурна сила. В науковому та публіцистичному дискурсах даються різноманітні, іноді діаметрально протилежні, тлумачення як причини появи цього психотипу «малороса», так і ролі його в подальшому розвитку України. Видається перспективним розглянути даний психотип через призму екзистенціально-
онтологічних основ суб’єктивізаційного процесу людини в історії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лозко Г. Українське народознавство. – К. : Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.

Гринів О.О. Національне та універсальне у суспільному бутті людини в концепціях української еміграції : Автореф.дис. … канд.філософ.наук. – Львів : Вид-во ЛНУ, 1999. – 18 с.

Возняк С.М. Духовні цінності в структурі світоглядних орієнтацій українського народу // Духовні цінності українського народу / Автор.коллект. : Возняк С.М., Кононенко В.І.,

Кононеко І.В. та ін. Відп.ред. В.І. Кононенко. – Київ – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – С.9-77.

Новиченко Л. Малоросійство і проблеми української культури // Народна творчість та етнографія. – Львів, 1997. – №1. – С.51-52.

Маланюк Є. До проблеми етнопсихології малоросійства // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1997. – №1. – С.41-52.

Шевченко А. Трикляте запитання // Народна газета. – Київ, 1997. – №40 (321). – С.2.

Камінський А. З історії етнопсихології українства (Комплекс провінційності та його відгомін) // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1998. – №1. – С.22-32.

Єндик Р. Дмитро Донцов – ідеолог українського націоналізму. – Мюнхен : Українське

вид-во, 1955. – 176 с.

Маланюк Є. До проблеми етнопсихології малоросійства // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1997. – №1. – С. 41-49.

Москалець В.П. Психологічне обгрунтування українськоїнаціональної школи. – Львів : Світ, 1994. – 120 с.

Камінський А. З історії етнопсихології українства (Комплекс провінційност та його відгомони) // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1998. – №1. – С.22-32.

Грабовський С. Українська людина та українське буття // Сучасність. – Київ, 1997. – №3. – С.116-146.

Сирцова О. Апокрифічна апокаліптика : Філософська екзегеза і текстологія. – К. : КМ

Academia ; Пульсари, 2000. – 326 с.

Вейль С. Укорінення. Лист до клірика / З фр. – К. : Дух і літера, 1998. – 300 с.

Гринів О. Національно-духовне відродження : Історія і сучасні проблеми : Лекції для священників УГКЦ. – Львів: Місіонер, 1995. – 223 с.

Хрущ О. Український характер : Історико-культурні та геополітичні умови його формування // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Прикарпат. у-т, 1996. – Ч.1. – С.123-140.

Хамітов Н.В. Україна : Національна міфологія та національна ідея // Розбудова держави. –1994. – Ч. 1. – С. 29-31.

Розумний Я. Плід каяття // Літературна Україна. – Київ, 1991. – 25 квіт.

Войтенко В. Поточні проблеми малоросійства // Народна газета. – 1996. – №18 (248). – С.5.

Олексюк В. До проблем доби обману мудрости : збірка філософічних студій / Вступ Г. Лужницького. – Чікаго : УКАО «Обнова», 1975. – 182 с.

Михайлик І. Комплекс малоросійства // Народна творчість та етнографія. – 1997. – №1. – С.50-51.

Мережковский Дм. Пушкин // Пушкин в русской философской критике : Конец ХІХ – первая половина ХХ вв. / Сост., вступ. ст. , библиограф. Р.А. Гальцевой. – М.: Книга, 1990. – С.92-160.


Переглядів анотації: 192
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2012-06-03