Демократичний політичний процес як чинник структурних змін у системі виконавчої влади в сучасній Україні.

  • I. Tsurkanova Національна металургическая академія України
Ключові слова: демократизація, політична система, влада.

Анотація

Проаналізовано основні етапи політичного процесу,
визначені слабкі сторони стану демократизації до і після
«помаранчевої революції» у сучасній Україні, а також
характер трансформацій влади

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Цветков В.В. Демократія – Управління – Бюрократія:

в контексті модернізації українського суспільства [Текст] :

моногр. / В.В. Цветков, В.П. Горбатенко. – К. : Інститут держави

і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

Клепко С.Ф. Громадянська освіта: необхідні утопії [Текст]

/ С. Ф. Клепко // Наукові записки На УКМА. Політичні науки. –

– Т. 20. – С. 64–69.

Про внесення змін до Конституції України. Закон України

від 8 грудня 2004 року №2222-IV [Текст] // Офіційний вісник

України. – 2004 – М49. – С. 21–27.

Мациевский Ю. Трансформации политического

режима в Украине после «Оранжевой революции» [Текст]

/ Ю. Мациевский // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС.

Научный журнал. – Том 4. – № 4. – СПб. : Изд-во С.-Петерб.

ун-та, 2008. – С.18–41.

Соціологічне опитування. Яким чином протягом минулого

року змінилося становище в Україні в сфері демократії? (2006-

[Электронный ресурс] // УЦЕПД ім. Разумкова. – Режим

доступа : http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=182

Заголовок з екрану

Cм. Nations in Tranzit 2007. Democratization in East Central

Europe and Eurazia [Text] / ed. A. Motyl, A. Schnetzer. – N.Y. :

Rownan & Littlefield Publishers, Inc., 2007.


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 44 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2014-10-03