Жіночий постколоніальний суб’єкт у структурі філософії постколоніального фемінізму: українська специфіка

  • I. Grabovska Київський національний університет імені ТарасаШевченка
Ключові слова: постколоніальна феміністична філософія, постколо- ніальний гендерний суб’єкт, рольовий розподіл, колоніальна фемінність, маскулінність

Анотація

Досліджено специфіку постколоніального жіночого суб’єкта в Україні на основі застосування методології постколоніальних ґендерних та фемінстичних студій в контексті загальнофілософської рефлексії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Богачевська-Хомяк М. Білим по-білому. Жінки в громадському

житті України. 1884–1939 / М. Богачевська-Хомяк. – К. : Либідь, 1995.

Гай M. Українська жінка в ОУН і УПА / М. Гай // Гомін України’96.

Альманах. – Торонто. Онтаріо. Канада, 1996. – С. 170–175.

Грабовська І. І знову про жіночність України / І. Грабовська // Критика. – 2000. – № 3. – С. 56–62.

Грабовська І. Чи довго ще квилити чайці-небозі? / І. Грабовська //

Сучасність. – 2000. – № 5. – С. 35–41.

Жеребкина И. Женское политическое бессознательное. Проблема гендера и женское движение в Украине / И. Жеребкина. – Харьков, 1997.

Забужко О. Жінка-автор у колоніальній культурі, або знадоби до

української ґендерної міфології / О. Забужко // Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика 90-х. – К. : Факт, 1999. – C. 152–193.

Кісь О. Бунтівна наука. Феміністська парадигма в культурній та

соціальній антропології (західний досвід) / О. Кісь // Сучасність. –

№ 10. – К., 2008. – С. 43–51.

К’юбільє Ж.-М. Порногламур / Ж.-М. К’юбільє. – К. : В-во Соломії Павличко «Основи», 2008.

Росляков С. Н. Амазонки в ярости и любви / С. Н. Росляков. – Николаев : Возможности Киммерии, 2004.

Сеник І. В пошану українським жінкам / І. Сеник // Новий шлях.

Український тижневик. – Др. і накл. «Нового шляху». – Торонто, Канада, 1993. – С. 103–104.

Чернецький В. Протистоячи травмам: ґендерно та національно маркована тілесність як наратив та видовище у сучасному українському письменстві / В. Чернецький // Ґендерна перспектива. – К. : Факт, 2004. – С. 218–233.

Шервин С. Методология философии и методология феминизма: проблемы совместимости / С. Шервин // Женщины, познание и реальность. Исследования по феминистской философии. – М. : Росспэн, 2005. – С. 33–49.

Braidotti R. Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in

Contemporary Feminist Theory / R. Braidotti. – New York : Columbia University Press, 1994.


Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2010-03-03