Інтерпретація філософських поглядів Ніцше на людину в екзистенціальній філософії Карла Ясперса.

  • R. Dankanich Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: людина, психологія, інтерпретація, розум, віра.

Анотація

Проводено аналіз філософських поглядів Фрідріха Ніцше на людину
в тлумаченні Карла Яспесра.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Марков Б. Ясперс о Ницше / Б. Марков // Ясперс К. Ницше. Введение

в понимание его философствования. – СПб., 2003. – С. 5–59.

Ницше Ф. Воля к Власти / Ф. Ницше. – СПб., 2007.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше // Соч. : в 2 т. – М.,

– Т. 2. – С. 6–238.

Ясперс К. Ницше Введение в понимание его философствования /

К. Ясперс. – СПб., 2003. – С. 91–626.


Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2010-03-03