«Хто є хто?..» (до аналізу філософії Ж. Дерріда і Фуко М.)

  • S. Karpova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: автор, гендер, граматологія, деконструкція, дискурс.

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз філософських концепцій Ж. Дерріда і
М. Фуко. Досліджено проблему «граматології»

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Акимов Б. Эпистема андрогинна. Гендерные исследования и проблематика власти в постмодернизме / Б. Акимов. – Режим доступа:

http://old.russ.ru/politics/20030311-ak.html

БодрийарЖ. Соблазн / Ж. Бодрийар. – М. : Ad Magdinem, 2000. – 320с.

Деррида Ж. О грамматологии / Ж. Бодрийар. – Режим доступа:

http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/27499/27552/#_edn11).

Деррида Ж. Позиции / Ж. Дерида; пер. с фр. В. В. Бибихина. – М. :

Академический проект, 2007. – 160 с.

Ильин И. П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм / И. П. Ильин. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/

Philos/Ilin_Post/index.php

Кравченко С. А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения / С. Кравченко. – Режим доступа: //

http://lib.socio.msu.ru/ l/library

Кропот Е. Эволюция литературы: к вопросу об… / Е. Кропот. – Режим доступа: //http://www.lito.ru/text/54374

Нетвелл Уоллер Р. Постмодернистский джихад / Р. Нетвелл Уоллер. – Режим доступа: http://www.lebed.com/2001/art2750.htm)

Фуко М. История безумия в классическую эпоху / М. Фуко. – СПб. :

Университетская книга, 1997. – 576 с.

Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – СПб. : A-cad., 1994. – 405 с.

Хабермас Ю. Присутствие Деррида. Интервью / Ю. Хабермас. – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=20&article=961


Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2010-03-03