Наукова спадщина Питирима Сорокіна: проблема філософського аналізу

  • V. Kordun Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: соціологія революції, філософія, соціологічна теорія, ренесанс, соціальні явища.

Анотація

Проаналізовано філософський підхід щодо наукового спадку видат-
ного російського та американського соціолога Питирима Олександровича
Сорокіна. Згідно з авторським аналізом головних підходів щодо теорій
П. А. Сорокіна в зарубіжних та вітчизняних соціальних науках, у статті
обгрунтована доцільність розгляду теорій та ідей вченого у філо-
софському контексті. Новація дослідження полягає у філософському
осягненні праць П. А. Сорокіна, присвячених проблемам соціології, перш
за все – його наукової праці «Соціологія революції».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Культура и религия в теории социокультурной динамики П. А. Сорокина // Соционавтика: Интернет-журнал социологических исследований. – Режим доступа: http://socionavtika.narod.ru/printed/diegesis/ lebedew1_pr.htm

Диалог из 1960-х: А. Тойнби – П. А. Сорокин: Тойнби А. Философия

истории Питирима Сорокина // Социологические исследования. –

– № 10. – С. 14–22.

Джонстон Б. Сорокин и Парсонс в Гарварде: институтский конфликт и происхождение ведущей традиции / Б. Джонсон // Вестник МГУ. – Сер. 18: Социология и политология. – 1995. – № 2. – С. 106–117.

Тириакьян Э. А. Питирим Сорокин: мой учитель и пророк современности / Э. А. Тириакьян // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1999. – Том 2, вып. 1. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/1999/1/6tiriak.html.

Барри В. Джонстон. Экзистенциальная феноменология и социология Питирима Сорокина / В. Барри // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1999. – Том 2, вып. 2. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/1999/2/3johnst.html

Сорокин П. А. Моя философия – интегрализм / П. А. Сорокин // Социологические исследования. – 1992. – № 10. – С. 134–139.

Сорокин П. А. Декларация независимости общественных наук /

П. А. Сорокин // Социологический журнал. – 2002. – № 2. – Режим

доступа: http:// sj.obliq.ru/article/505.

Ломоносова М. В. Питирим Сорокин в политике России и о политике в Америке / М. В. Ломоносова // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2006. – Т. IX. – № 1. – С. 45–60.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М. :

Политиздат, 1992. – 343с.

Кукушкина Е. И. Российские университеты у истоков социологического образования / Е. И. Кукушкина // Вестник МГУ. – Сер. 18: Социология и политология. – 1995. – № 1. – С. 22–31.

Голосенко И. А. Социология в дореволюционной России / И. А. Голосенко // Философские науки. – 1988. – № 1. – С. 48–56.

Медушевский А. Н. Формирование социологической концепции

П. Сорокина // Социологические исследования. – 1991. – № 12. – С. 117–122.

Голосенко И. А. Питирим Сорокин как историк социологии России / И. А. Голосенко // Социально-гуманитарное и политологическое образование. – Режим доступа: http://humanities.edu.ru/db/msg/6551.

Сорокин П. А. Русская социология в XX веке / П. А. Сорокин. – Режим доступа: http://www.univer.omsk.su/students/s01percev/socio/sorokin.htm

Франк С. Л. Религиозно-исторический смысл русской революции /

С. Л. Франк // Русское мировоззрение. – СПб: Наука, 1996. – С. 119–137.

Бердяев Н. А. Духи русской революции / Н. А. Бердяев. – Режим доступа: http://www.yabloko.ru/Publ/Articles/berd-1.html.

Булгаков С. Н. Христианство и социализм / С. Н. Булгаков // Социологические исследования. – 1990. – № 4. – С. 111–131.

Сорокин П. Социология революции / П. Сорокин. – М. : Территория

будущего; Росспэн, 2005. – 702 с.


Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2010-03-03