Філософія як впорядкування

  • A. Kulik Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: філософія, впорядкування, хаос, порядок природи.

Анотація

Запропоновано концепцію трактування філософії в якості діяльності з
впорядкування. Виходячи з цієї позиції зроблено спробу розглянути історію
філософії в термінах ставлення мислителів до питань Хаосу та Порядку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аристотель. Метафизика / Аристотель // Сочинения : в 4 т. – М. :

Мысль, 1975. – Т. 1. – С. 65–367.

Кант І. Критика чистого розуму / І. Кант. – К. : Юніверс, 2000. – 504 с.

Лейбниц Г. В. Монадология / Г. В. Лейбниц // Сочинения : в 4 т. – М.: Мысль, 1982. – Т. 1. – С. 413–429.

Лунь Юй // Древнекитайская философия. Собрание текстов : в 2 т. – М. : Мысль, 1972. – Т. І. – С. 139–174.

Кузанский Н. Об ученом незнании / Н. Кузанский. – СПб.: Азбука,

– 320 с.

Платон. Государство / Платон // Собрание сочинений : в 3 т. – М. :

Мысль, 1971. – Т. 3 (1). – С. 327–621.

Семушкин А. В. У истоков европейской рациональности. – М. : Интерпракс, 1996. – 192 с.

Фрагменты ранних греческих философов / Подготовка издания

А. В. Лебедева. – М. : Наука, 1989. – 576 с.

Чжуан-цзы // Древнекитайская философия. Собрание текстов : в 2 т. – М. : Мысль, 1972. – Т. І. – С. 248–294.


Переглядів анотації: 50
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2010-03-03