Особлива і загальна воля у філософії Г. В. Ф. Гегеля

  • T. Pavlova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: особлива воля, загальна воля, свідомість, дійсність

Анотація

Досліджено питання взаємодії особливої і загальної волі у свідомості
осіб та її реалізація у суспільному житті. Розглянуто етапи розвитку
свідомості від усвідомлення й реалізації особливого до загального у
філософії Г. В. Ф. Гегеля.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Асадуллаев И. К. Красота, любовь и вечное движение: 16 новых категорий: читая Аристотеля, Авиценну, Гегеля [Текст] / И. К. Асадуллаев. – Душанбе : Ирфон, 2008. – 242 с.

Борзова Е. П. Проблемы всеобщего в философии Гегеля [Текст] /

Е. П. Борзова. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и

финансов, 1992. – 142 с.

Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля [Текст] / Ж. Валь. – СПб. : Наука, 2006. – 331 с.

Володин В. Н. От «рассудка» к «разуму»: (Кант, Гегель, Фейербах)

[Текст] / В. Н. Володин, К. Н. Любутин, И. С. Нарский. – Екатерин-

бург : Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 157 с.

Гайм Р. Гегель и его время. [Текст] / Р. Гайм. – М. : Наука, 2006. –

с.

Гегель, Г. В. Ф. Феноменология духа. Философия истории [Текст] /

Г. В. Ф. Гегель. – М.: Эксмо, 2007. – 880 с.

Гегель Г. В. Ф. Философия права. – [Текст] / Г. В. Ф. Гегель. – М. :

Мысль, 1990. – 524 с.

Длугач Т. Б. Проблема бытия в немецкой философии и современность [Текст] / Т. Б. Длугач. – М. : ИФ РАН, 2002. – 221 с.

Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. [Текст] / В. С. Нерсесянц. – М. : Юристъ, 1998. – 352 с.


Переглядів анотації: 122
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2010-03-03