Особливості політологічного дослідження профспілок: питання теорії та практики

  • O. Tupitsa Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: професійний рух, політологічне дослідження, державна влада, політична система.

Анотація

Вивчено співвідношення двох ключових проблемних блоків, що
зумовлюють логіку політологічного дослідження сучасних профспілок:
стану політичної науки та емпіричні вимоги та потреби розвитку реального суспільства. Дано аналіз пріоритетності дослідження окремих аспектів представництва професійного руху на політичній арені.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вишневський Ю. Роль профспілок в Україні удавана і справжня /

Ю. Вишневський, Ю. Міщенко, О. Півнєв; за ред. Ю. Вишневського. –

К. : Фонд демократії, 1997. – 300 с.

Гавриленко І. М. Соціальний розвиток: навчальний посібник /

І. М. Гавриленко, П. В. Мельник, М. П. Недюха. – К. : Вища школа,

– 484 с.

Голованец М. А. Профсоюзы в условиях глобализации экономики /

М. А. Голованец. – Режим доступа: http://www.labunion.agava.ru/texts/rus/ sb_konf2000/golovanetz.htm

Князева Е. Н. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты

коэволюции / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М. : Едиториал УРСС,

– 272 с.

Князева Е. Н. Синергетика как новое мировоззрение / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 3–20.

Коэн Л. Дж. Гражданское общество и политическая теорія /

Л. Дж. Коэн, Э. Арато. – М. : Весь Мир, 2003. – 784 с.

Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М., 1994. – 544 с.

Almond G. Comparative Political Systems / G. Almond // Journal of

Politics. – 1956. – Vol. 8. – P. 675–703.

Deutsch K. The Nerves of Government: Models of Political

Communication and Control / K. Deutsch. – Oxford : Oxford University

Press, 1978. –446 p.

Easton D. A Systems Analysis of Political Life / D. Easton. – New York : Wiley, 1965. – 456 p.

Mutz Diana C. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy / C. Mutz Diana. – New York : Cambridge University Press, 2006. – 184 p.

The politics of postmodernity. – Cambridge : Cambridge university press, 1998. – 232 p.


Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2010-03-03