Повсякденність та «логіка медіа» (феноменологічний підхід до проблем конструювання суспільної реальності в процесі масово-інформаційної діяльності)

  • M. Demchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: феноменологічна школа, комунікативістика, повсякденність, мас-медіа.

Анотація

Проаналізовано сутність феноменологічного підходу до проблеми
конструювання суспільної реальності за допомогою мас-медіа.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бергер П. Социальное конструирование реальности (Тескт) / П.

Бергер, Т. Лукман– М. : Изд-во Москов. ун-та, 1955. – 364 с.

Квіт С. Масові комунікації : підручник / С. Квіт. – К. : Вид. дім

«Києво-Могилянська академія», 2008. – 206с.

Коновець О. Масова інформація: теорії, моделі, технології : навч.

посібник / О. Коновець. – К. : ЛГУ, 2007. – 266с.

Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. Сер.: Медіакритика /

Б. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 812с.

Altheide D. Creating Reality. How TV News Distort Events / D. Altheide. – L. : Polity, 1974. – 282p.

Altheide D. Media Logic / D. Altheide, P. Snow. – L. : Proufledge, 1979. – 296p.

Altheide D. Media Power / D. Altheide. – L. : Polsty, 1985. – 318 p.

Molotch H. News as Purposive Behavion: on the Strategoc Use of Routine Events, Accidents and Scandals / H. Molotch, M. Lester // American Sociological Review. – 1974. – Vol. 39. – № 1. – Р. 84–126.

Shutz A., Luckmann T. The Structure of the Life-World / A. Shutz,

T. Luckmann. – L. : Sage, 1975. – 286 p.


Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2010-03-03
Як цитувати
Demchenko, M. (2010). Повсякденність та «логіка медіа» (феноменологічний підхід до проблем конструювання суспільної реальності в процесі масово-інформаційної діяльності). Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 194-199. Retrieved із https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/449