Пріоритети етнонаціональної політики 1920–1930 рр. в Україні

  • I. Ishchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: етнонаціональна політика, влада, нація, національна культура, традиція.

Анотація

Проаналізовано методи, за допомогою яких діяла більшовицька влада з
метою виконання завдання щодо виховання нової людини у дусі єдності між
представниками різних народів й формування на цій основі єдиної спільноти –
радянського народу. За період дослідження взяті 1920–1930-ті рр., адже саме
у той час влада, будуючи інституціональні основи нової держави, обирала
шляхи для здійснення своїх планів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Герасимов М. П. Колыбельная / М. П. Герасимов // Обо всем понем-

ногу. – 1924. – № 3. – С. 5.

Іщенко І. В. Релігійний чинник етнічної культури і його врахування в етносоціальній політиці 1920–1930-х рр. в Україні / І. В. Іщенко //

Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер. «Філософія, соціологія, політологія». –

Вип. 19. – Д.: ДНУ, 2009. – С. 284–287.

Кара-Мурза С. Г. Что скрепляло советский народ? / С. Г. Кара-Мурза. – Режим доступа: http://www.contr-tv.ru/common/2038/.

Ленин В. И. Избранные произведения : в 4 т. / В. И. Ленин. – М., 1986. – Т. 1. – С. 565.

Роговий В. М. Українсько-російські етнонаціональні відносини в

Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. / В. М. Роговий : автореф. дис... канд. іст.

наук: 07.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 18 с.

Родионова И. В. Механизмы формирования патриотического созна-

ния населения в 1930-е гг. (На материалах РСФСР) / И. В. Родионова : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – М., 2004. – 243 c. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/65707.html.

Чистяков О. И. Первые советские конституции, 1918–1922 /

О. И. Чистяков // Правоведение. – 1968. – № 5. – С. 7–14.


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2010-03-03