Влада в сучасному політико-антропологічному дискурсі: нові тенденції, напрями, аспекти дослідження

  • A. Kravetc Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політична антропологія, влада, дискурс, політ- антрополог.

Анотація

Розкрито еволюцію дисциплінарного інтересу політичної
антропології, що виявляється насамперед у появі нових напрямів та
тенденцій дослідження владної проблематики, котрі можуть суттєво
збагатити сучасний науково-освітній дискурс стосовно
постіндустріальних суспільств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологи : в 2 т. / сост. и отв. ред. В. В. Бочаров. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2006. – 491 с.

Баландьє Ж. Політична антропологія / Ж. Баландьє. – К. : Альтпрес, 2002. – 252 с.

Бочаров В. В. Политическая антропология // Антропология власти.

Хрестоматия по политической антропологии : в 2 т. / сост. и отв. ред.

В. В. Бочаров. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2006. – 491 с.

Бочаров В. В. Истоки власти // Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологи : в 2 т. / сост. и отв. ред. В. В. Бочаров. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2006. – 491 с.

Крадин Н. Н. Политическая антропология / Н. Н. Крадин. – М. :

Логос, 2004. – 272 с.

Тишков В. А. Новая политическая антропология / В. А. Тишков //

Антропология власти. – СПб. : СПбГУ, 2006. – 490 с.

Fortes M. M. Evans-Pritchard E.E. African Political systems /

M. M. Fortes. – London : Oxford University Press, 1940.

Swartz M.J. Introduction / M. J. Swartz, V. W. Turner, A. Tudden //

Political Anthropology. – New Brunswick : Transaction Publishers, 2006.


Переглядів анотації: 51
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2010-03-03