Характерні риси соціального партнерства європейських країн: від біпартизму до трипартизму чи навпаки?

  • M. Mihaychenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: соціальне партнерство, трипартизм, трудові відносини, агрегування суспільних інтересів, біпартизм.

Анотація

Досліджено характерні риси соціального партнерства країн Європи.
Акцентована увага на моделях європейського соціального партнерства –
трипартизмі та біпартизмі. Зроблено висновок про необхідність
досягнення балансу між трипартизмом та біпартизмом при прийнятті
політичних рішень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бонвичини Р. Социальное партнерство и трудовые отношения в Европе. Приемлемы ли для России европейские модели? / Р. Бонвичини. – М. : Права человека, 2005. – 94с.

Ветров А. Соперничество или партнерство? / А. Ветров. – М., 1990.

Гринберг Р. С. Социальное партнерство: мировой опыт и российская специфика. Доклад на заседании круглого стола Аналитического совета Фонда «Единство во имя России» 31 мая 2005 г. [Електрон. ресурс] / Р. С. Гринберг, Т. В. Чубарова. – Режим доступа: http:// www.fondedin.ru/dok/doc310505.pdf

Крушельницька О. В. Управління персоналом / О. В. Крушельниць-

ка, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.

Кудряченко А. І. Соціальне партнерство: європейський досвід і

Україна / А. І. Кудряченко // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 3(8). – С. 132–141.

Ляшенко Т. М. Соціальне партнерство: шлях до ринкової держави /

Т. М. Ляшенко // Юридичний вісник. – 1999. – № 18.

Михеев В. А. Основы социального партнерства: теория и політика /

В. А. Михеев. – М., 2001. – 297 с.

Негель Л. С. Світовий досвід розвитку соціального партнерства та

його формування в Україні / Л. С. Негель, Л. Л. Макаренко //

Стратегічна панорама. – 2004. – № 2. – С. 48–56.

Семенко И. С. Перспективы социального партнерства в России и опыт Запада / И. С. Семенко // Политические исследования. – 1998. – № 4. – С. 125–127.

Тупиця О. Л. Профспілки у політичній системі сучасного суспільства: виміри функціонування / О. Л. Тупиця. – Д. : ДНУ, 2008. – 352 с.

Ebbinghaus B. Trade unions’ changing role: membership erosion,

organizational reform, and social partnership in Europe [Електрон.

ресурс]. – Режим доступу: http://www.gurn.info/en/topics/global-tradeunion-organisational-reform-and-social-partnership-in-europe.

Eteris E. Labour unions in the context of the EU policies: single market and social guarantees / E. Eteris. – Copenhagen : BC Scandinavian Office, 2008. – Р. 45–58.


Переглядів анотації: 188
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2010-03-03