Раціональна політична поведінка в публічній сфері: ліберальне обґрунтування К. Поппера

  • A. Tretyak Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політична аргументація, ліберальне обґрунтування, політична поведінка, політична комунікація.

Анотація

Вивчено вимоги до раціональної політичної поведінки в межах
публічної сфери. Приділено увагу попперівському тлумаченню
ліберальних принципів політичного аргументування як засобу ведення
дискусії в межах демократичного суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Цаголева Ф. Г. Обоснование социологии коммуникации как научной

дисциплины / Ф. Г. Цаголева // Вестник Москов. ун-та. – Сер. 18.

Социология и политология. – 1999. – № 4. – С. 84–90.

Шидловський Д. О. Структура політичної комунікації / Д. О. Шид-

ловський // Вісник Київ. Ун-ту. – Соціологія. Психологія. – К.: 2002. –

Вип. 19. – С. 27–29.

Хабермас Ю. Примирение через публичное употребление разума.

Замечания о политическом либерализме Дж. Роулса / Ю. Хабермас //

Вопросы философии. – 1994. – № 10. – С. 120–127.

Popper K. R. Conjectures and Refutation. The Growth of Scientific

Knowledge / K. R. Popper. – London : Routledge, 1989. – 431 p.

Popper K. R. Utopia and Violence / K. R. Popper // Conjectures and

Refutation. The Growth of Scientific Knowledge. London : Routledge,1989. –

P. 355 – 364.


Переглядів анотації: 127
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2010-03-03