Особисте самовизначення та філософія екзистенціалізму

  • O. Korkh Академія митної служби України
Ключові слова: екзистенціалізм, цінність, индивідуалізм, відповідальність

Анотація

Проаналізовано досвід екзистенціального осмислення цінностей
індивідуалізму у творчості Х. Ортега-і-Гасета, Ж.-П. Сартра і А. Камю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Камю А. Человек бунтующий / А. Камю // Сочинения : в 5 т. –

Харьков, 1998. – Т. 2.

Кузьмина Т. А. Человеческое бытие как «ничто» (Ж.-П. Сартр) /

Т. А. Кузьмина // Буржуазная философская антропология ХХ века. –

М., 1986.

Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори / Х. Ортега-і-Гасет. – К., 1994.

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто / Ж.-П. Сартр. – М., 2000.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.-П. Сартр //

Сумерки богов. – М., 1989.


Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2010-03-03