Методологічний релятивізм у розумінні суспільства та комунікативні процеси обґрунтування етики

  • V. Okorokov Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: комунікація, апріорі, мова, раціональність, методологія.

Анотація

Проаналізовано механізми раціоналізації свідомості у
комунікативній філософії. Зроблено висновок про неможливість у рамках
відомих класичних і некласичних методологій перебороти розрив між
суб'єктивними принципами розуміння соціальної дійсності й соціальних
механізмів функціонування індивідуальної свідомості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Апель К.-О. Проблема етичної раціональності / К.-О. Апель // Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996. – С. 60–67.

Никулин Д. В. Кризис философии, предельное обоснование и Абсо-

лют / Д. В. Никулин // Путь. – 1992. – № 1. – С. 312–314.

Портнов А. Н. Язык и сознание: основные парадигмы исследования

проблемы в философии XIX–XX вв. / А. Н. Портнов. – Иваново:

– 370 с.

Рідель М. Свобода i відповідальність / М. Рідель // Ситниченко Л. А.

Першоджерела комунікативної філософіх. – К., 1996. – С. 68–83.

Рубене М. Апель Карл Отто / Современная западная философия:

Словарь / Сост.: В. С. Малахов, В. П. Филатов. – М. : Политиздат,

– С. 23–24.

Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії /

Л. А. Ситниченко. – К., 1996.

Фурс В. Коммуникативно-теоретическая модификация философской рациональности в концепцииЮргена Хабермаса / В. Фурс // Философия эпохи постмодерна. – Мн. : OOO «Красико-принт», 1996. – С. 98–116.

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. –

M. : Наука, 1992.


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2012-03-03

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##