Ціннісна навантаженість наукового пізнання як етична проблема

  • M. Kruglyak Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана
Ключові слова: ціннісна навантаженість досліджень, об’єктивність, автономія науки.

Анотація

Сучасне розуміння одного з ключових ідеалів класичної науки – ціннісної нейтральності – дозволяє по-новому підійти до етичних питань, пов’язаних з неупередженістю дослідників та автономією науки. На зміну класичному ідеалу ціннісної нейтральності приходить необхідність рефлексії над ціннісними настановами, які неминуче присутні в дослідженні. У відношеннях
науки і суспільства стає необхідним пошук оптимального балансу між автономією науки і її залежністю від інших суспільних інституцій

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / Э. Агацци. – М.: МФФ, 1998 – 344с.

Агацци Э. Почему у науки есть и этические измерения / Э. Агацци // Вопросы философии, 2009, №10 – с.93-104.

Гилберт Д. Открывая ящик Пандоры: Социологический анализ высказываний ученых / Д. Гилберт, М. Малкей – М.: Прогресс, 1987 – 269с.

Ивин А.А. Аксиология / А.А. Ивин. – М.: Высшая школа, 2006 – 390с.

Лаудан Л. Наука и ценности / Л. Лаудан // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: Учебная хрестоматия. 2-е изд.,

перераб. и доп. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1996. – с. 295-342.

Патнэм Х. Реализм с человеческим лицом / Х. Патнэм // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М., Дом интеллектуальной книги, Прогресс- Традиция. 1998. - с. 466-494.

Полани М. Личностное знание / М. Полани М.: Прогресс. 1985.- 344с.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К. Поппер К.: Основи, 1994, т2, - 494с.

Пружинин Б.И. Прикладное и фундаментальное в этосе современной науки / Б.И. Пружинин // Философия науки, вып 11., М.,2005 – с.109-120.

Савостьянова М.В. Аксиологический анализ парадигмальной науки или о роле ценностей в науке. Монография / М.В. Савостьянова – К.: Изд. ПАРАПАН, 2009 – 260с.


Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2012-06-03