Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання

  • A. Kostromina
Ключові слова: людиноцентризм, знання, пізнання, гносеологія.

Анотація

Дослідження проблеми знання в античній філософії дає можливість розкрити буття людини як центр філософського розуміння знання, історичну обумовленість розвитку знання і вдосконалення особистості, взаємозв’язку пізнання і освіти. Найбільш повно ця проблема розглянута в філософських системах Сократа, Платона та Аристотеля.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4-х тт. – Т. 1. / Ред. В. Ф. Асмус. – М.: Мысль, 1976. – 550 с.

Виндельбанд В. История древней философии. Пер. с нем. под ред. А. И. Введенського. – Киев: «Тандем», 1995. – 368 с.

Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 439 с.

Платон. Теэтет // Платон. Собрание сочинений в 4 т. – Т.2 / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Примеч. А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. В. Т. Васильевой. – М.: Мысль, 1993. – 527 с. – С. 192-274 (Филос. наследие).

Платон. Менон // Платон. Собрание сочинений в 4 т. – Т.1 / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Примеч. А. А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. С. А. Ошерова. – М.: Мысль, 1990. – 860 с. – С. 575-612 (Филос. наследие).


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2012-06-03