Сучасний стан та перспективи порівняльного методу в гуманітарній освіті: компаративний аналіз

  • S. Berejnaja Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: порівняльний метод, гуманітарна освіта, компаративістика, аналогія, класифікація

Анотація

Розглядаються особливості застосування порівняльного методу в гуманітарній освіті (на прикладі філологічних, історичних та етнографічних наук).
Опубліковано
2011-10-02