Постмодернізм як дискурсивна парадигма розуміння тілесності

  • O. Verbytska
Ключові слова: тілесність, постмодернізм, постмодерн, дискурс, тілесна ідентичність.

Анотація

Як основа постмодерністської концепції тілесності використаний дискурсивний підхід, який передбачає розгляд тіла особи у його конкретно-історичному значенні. На відміну від попередніх філософських підходів до тілесності постмодернізм надає значення не так його універсальним характеристикам, як різноманітним формам, які переважають у певній соціальній групі. У підсумку, серед розглянутих форм тіла, запропонованих постмодерністами, найбільшою мірою виражає сутність людського буття комунікативне тіло, як таке, що здатне об’єднувати інші його форми та виражати духовну природу особи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аристотель. О душе. Соч. в 4-х томах. Т.1. / Аристотель. – М.: Мысль, 1976. – С. 369 – 448.

Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі / Гомілко Ольга Євгенівна. – К.: Наукова думка, 2001. – 340 с.

Козловський П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку / Петер Козловський // Суч. зар. філософія / Упор. В. В. Лях, В. С. Пазенюк. – К.: Ваклер, 1996. – 428 с.

Лук’янець В., Соболь О. Філософський постмодерн: Навчал. посібник для викладачів, аспірантів, студентів вузів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних дисциплін /

Лук’янець В., Соболь О. – К.: Абрис, 1998. – 352 с.

Розин В. Как можно помыслить тело человека или на пороге антропологической революции / Розин Вадим Маркович. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.antropolog.ru/doc/persons/rozin/rozin8

Тульчинський Г. Слово и тело постмодернизма: от феноменологии невменяемости к метафизике свободы / Тульчинский Григорий Львович // Вопросы философии, 1999. – № 10. – С. 35 – 53.

Coupland J., Gwyn R. Discourse, the body, & identity / Justine Coupland, Richard Gwyn (eds). – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. – 276 p.

Deleuze G., Guattari F. Anti-Oedipus / Gilles Deleuze, Félix Guattari; [trans. R. Hurley, M. Seem and H. R. Lane]. – London: Continuum, 2004. – 427 p.

Frank А. For a sociology of the body: an analytical review / Arthur Frank // The body: Social process and cultural theory edited by M. Featherstone, M. Hepforth and B. Turner. – London: Sage Publications Ltd., 1991. – P. 36 – 102.

Synnot A. Tomb, temple, machine and self: The social construction of the body / Anthony Synnott // The British Journal of Sociology, Vol. 43, No. 1 (Mar., 1992), 79 – 110.


Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2012-06-03