До антропологічних вимірів трансформацій освіти постмодерну

  • M. Maksyuta Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: самореалізація особистості, дослідницька діяльність, компетентність, наукові знання, самопошук людини

Анотація

Здійсненно філософсько-антропологічний аналіз ролі дослідницької діяльності у педагогічному процесі як ключового чинника формування нової філософії освіти, покликаної сприяти у першу чергу у розвитку інтелектуальний та особистісних якостей молодого фахівця
Опубліковано
2011-10-03