Сучасна університетська освіта: етико-компетентнісний вимір

  • J. Shabanova Національний гірничій університет
Ключові слова: універсалії навчання, екзистенційний вимір освіти, етико-компетентнісний підхід

Анотація

Розглядається проект створення університетської освіти в контектсі її сучасного реформування та акцентуації екзистенційної налаштованності, вирішується проблема універсалізації та спеціалізації університетської освіти через осмислення етичного аспекту науки та етико-компетентнісного виміру освітянських підходів.
Опубліковано
2011-10-03