Університет як колиска філософії освіти

  • O. Nezhyva Київський національний торгово-економічний університет
Ключові слова: освіта, система освіти, реформа, університет

Анотація

У статті автор розглядає університет, його місії та функції, які безпосередньо мали вплив на розвиток філософії освіти. Також він намагався показати важливість філософії освіти у нашому суспільстві і на що звернути увагу для того щоб покращити розвиток даної науки в університеті. Адже різні процеси, які відбуваються у суспільстві гостро обумовлюють необхідність глибинних трансформацій стилю та форм знань, переходу від корпоративної, блокової свідомості людства до розуміння єдності життя на Землі, системного аналізу, соціальної та духовно-культурної практики і на основі цього прогнозування та творення майбутнього. Парадигмою у цьому на сьогодні є освітня діяльність, а особливо філософія освіти. Оскільки, філософія освіти – це особлива галузь філософії, що має предметом дослідження практично всі складові освітньої діяльності, а також осмислення освіти та виявлення її сьогоденних проблем у суспільстві. Відповідно до цього освіта у свою чергу є сукупністю знань, які здобуваються у процесі навчання і цей процес засвоєння здійснюється за допомогою системою закладів та установ. Відтак, до таких закладів відноситься університет.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Nezhyva, Київський національний торгово-економічний університет
кандидат філософських наук,
старший викладач кафедри сучасних європейських мов

Посилання

Humboldt V. Pro vnutrishniu ta zovnishniu orhanizatsiiu vyshchykh naukovykh zakladiv u Berlini [On the internal and external organization of higher academic institutions in Berlin] / Ideia Universytetu: Antolohiia [The idea of University: Anthology] / uporiad.: M. Zubrytska, N. Babaliak, Z. Rybchynska; vidp. red. M. Zubrytska. – Lviv, 2002 – S. 25-29.

VikipediYa: Svobodnaya entsiklopediy [Wikipedia: The Free Encyclopedia] – [Electronic resource]. – Access mode: http://ru.wikipedia.org/wiki (Accessed 20 July 2015)

N’yumen Dzh. G. Khristianstvo i nauchnye izyskaniya. Lektsiya dlya Shkoly estestvennykh nauk [Christianity and scientifi research. Lecture for the School of Natural Sciences] – [Electronic resource] / Otechestvennye zapiski [Notes of the Fatherland]. – 2003. – №6 (15) – Access mode: http://strana-oz.ru (Accessed 20 July 2015)

Niumen Dzh. H. Ideia Universytetu [University Idea] / Ideia Universytetu: Antolohiia [Idea of the University: Anthology] / uporiad.: M. Zubrytska, N. Babaliak, Z. Rybchynska; vidp. red. M. Zubrytska. – Lviv, 2002 – S. 37.

Yaspers K. Ideia Universytetu [University Idea] / Ideia Universytetu: Antolohiia [Idea of the University: Anthology] / uporiad.: M. Zubrytska, N. Babaliak, Z. Rybchynska; vidp. red. M. Zubrytska. – Lviv, 2002 – S. 113-114.

Petrushenko V. L. Tlumachnyi slovnyk osnovnykh fiosofskykh terminiv [Dictionary of basic philosophical terms]. – Lviv: natsion. un-t «Lvivskapolitekhnika», 2009. – 264 s.

Otrega-i-Gasset Kh. Missiya universiteta (University Mission) [Electronic resource], Otechestvennye zapiski [Notes of the Fatherland]. – 2002. – №2 – Access mode: http://strana-oz.ru (Accessed 20 July 2015)

Bildungsziele, Kompetenzen und Anforderungen. Perspektiven für die Entwicklung von Bildungsstandards in philosophischen Bildungsprozessen,in Philosophie und Bildung. Beiträge zur Philosophiedidaktik, ed. By Ekkehard Martens, Christian Gefert, Volker Steenblock. –Münster: LIT, 2005. –S. 135-146.

Draken K. Das Sokratische Dialog im Unterricht / Information Philosophie. – № 2. – Hamburg, 2003. –360 s.

Duden Das Herkunftswӧrterbuch: Etymologie der deutschen Sprache. – 4. Auflge. – Beltz: Weinheim,2007. – 872 s.

Fuhrmann M. Bildung. Europas kulturelle Identitӓ – Stuttgart: Reclam, 2002 – 398 s.

Schmidt H. PhilosophischesWӧrterbuch, neu bearb. von Georgi Schischkoff – 22. Aufl –Stuttgart, 1991 – 517 s.

Keller A. J. Kleines padagogisches Wӧrterbuch. Grundbegriffe-PraxisorientierungenReformideen – Freiburg; Basel; Wien: Herder, 1993. – 400 s.

Luvlie, L. Educating humanity: Bildung in postmodernity / Journal of Philosophy of Education. – № 36(3), SpecialIssue, 2002. – 405 s.

Shusterman R. Philosophie als Lebenspraxis. Wege in den Pragmatismus. – Berlin: Akademie-Verlag, 2001.

Seitz K. Bildung in der Weltgesellschaft. – Frankfurt. – M., 2002.– 267 s.

Wahrig G. Deutsches Wӧrterbuch. Mit einem «Lexikon der deutschen Sprachlehre». – Guterslon; Munchen: Bertelsmann Lexikon Verlag, 2001. – 1451 S.

Willke H. Atopia. Studien zur atopischen Gesellschaft. – Frankfurt. – M., 2001. –310 s.


Переглядів анотації: 76
Завантажень PDF: 67 Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2015-11-03