Розвиток категорій добра і зла у філософській концепції Августина Аврелія

  • A. Dobrzynski Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: добро, зло, Августин Аврелій, маніхеї, гріх, сутнє, бутійний статус, Бог, світовий порядок, свобідна воля, натура добра, плоть.

Анотація

Аналізується системоутворююча для філософського вчення Августина проблема – добра і зла. Автор докладно досліджує розвиток Августинових ідей у його наступних працях: «Сповідь», «Про порядок», «Про свобідну волю», «Про натуру добра», «Про Град Божий» та інших. Через аналіз оригінальних текстів прослідковано динаміку змін і вдосконалення концепції добра і зла у наступних площинах: етичній, естетичній, антропологічній та онтологічній.
Зло розглядається як похідний від людини, а не від Бога, феномен, що є результатом невластивого вибору свобідної волі, передбачуваного Богом, але не зумовленого ним. Джерелом зла є пристрасність, ґрунтована у людській плоті («зіпсутій тілесності»), яка зумовлює порушення належного порядку й відступництво від Бога. Попри гріховне порушення порядку, зло є складовою цілісності всесвіту і спричиняється до його досконалості, тим самим «легітимізуючи» існування грішних душ. Таким чином, зло набуває і «продуктивної» функції не лише «відтінення» добра (естетична функція), але й визначення ступеню благості (чи нестачі добра)

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Dobrzynski, Львівський національний університет імені Івана Франка
магістр філософії, ліценсіат теології,
аспірант кафедри історії філософії,

Посилання

Avgustin Avreliy, blazhennyy. O grade Bozhiem [The City of God]. – M.: Izd-vo SpasoPreobrazhenskogo Valaamskogo monastyrya, 1994. – T. 1. – 394 s.

Sviatyi Avhustyn. Spovid [Confessions]. /Per. z latyny Yu. Mushaka. – Lviv: Svichado. – 2008. – 356 s.

St. Augustin. De Gratia et libero arbitrio ad Valenntinum, Bibliotheque Augustinienne. Oeuvres de Saint Augustin. T. 24 – Paris, 1947.

St. Augustin. Enarrationes in Psalmos, Corpus christianorum. Series Latina. T. 39. – Turnhout, 1954.

Św. Augustyn. O naturze dobra, Św. Augustyn. Dialogi fiozofizne. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999. – str. 829-864.

Św. Augustyn. O porządku, Św. Augustyn. Dialogi fiozofizne. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999. – str. 155-234.

Św. Augustyn. O wielkości duszy, Św. Augustyn. Dialogi fiozofizne. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999. – str. 339-420.

Św. Augustyn. O wolnej woli, Św. Augustyn. Dialogi fiozofizne. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999. – str. 493-650.

Św. Augustyn. O życiu szczęściwym, Św. Augustyn. Dialogi fiozofizne. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999. – str. 15-50.

Św. Augustyn. Solilokia, Św. Augustyn. Dialogi fiozofizne. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999. – str. 235-306.

Św. Augustyn. Wyznania, Tłumaczył oraz wstępem i kalendarium opatrzył Zygmubt Kubiak. – Warszawa: Świat książki, 1999. – 381 str.

Anichkov, E.V. Estetika i khristianstvo [Aesthetics and Christianity] / Avgustin: pro et contra / Sost., primech. R.V. Svetlova; sost., vstup. st., primech. V.L. Selivestrova. – SPb.: RKhGI, 2002. – S. 232-241.

Dobzhinski, A.A. Unde malum? Kriticheskiy analiz genezisa zla v Knige Bytiya [Unde malum? Critical analysis of the genesis of evil in Genesis] / Sbornik nauchnykh trudov SWorld [Collection of scientifi works SWorld]. – Vypusk 3. Tom 28. – Ivanovo: MARKOVA AD, 2013. – S. 85-92.

Mukha, O. Estetyka potvornoho chy estetyka systemy: do pytannia kontseptsii krasy [Aesthetics of ugliness or aesthetic systems: the question of the concept of beauty] / Dukhovnist. Kultura. Natsiia. Zbirnyk naukovykh statei. Vypusk 4 [Spirituality. Culture. Nation. Collected articles. Issue 4]. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2009. – C. 140-149.

Shishkov, A. M.. Metafiika sveta v srednevekovoy evropeyskoy kul’ture [Metaphysics of light in medieval European culture] / Voprosy fiosofi [Problems of Philosophy]. – 2000. – №5. – S. 88-98.

Drwięga, Marek. Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009. – 229 str.

Gesche, Adolphe. Zło. / Przełożyła Agnieszka Kuryś. – Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2009. – 195 str.

Zło w świecie. Za og. Red. Ks. Lucjana Balter Sac. – Kolekcja Comunio. – Poznań: Pallottinum, 1992. – 360 str.


Переглядів анотації: 491
Завантажень PDF: 441
Опубліковано
2015-11-03