Проблема ідейних витоків християнського екзистенціалізму С. Кієркеґора та змісту поняття «екзистенціальна філософія»

  • M. Borevoy Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: християнський екзистенціалізм, екзистенціальна філософія, релігія, філософія

Анотація

Здійснюється аналіз ідейних витоків християнського екзистенціалізму С. Кієркеґора та змісту поняття «екзистенціальна філософія».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

M. Borevoy, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Посилання

Abban’yano N. Struktura ekzistentsii. Vvedenie v ekzistentsializm. Pozitivnyy ekzistentsializm i drugie raboty [Structure of existence. Introduction to existentialism. Positive existentialism and other work]; [per. s ital. A. L. Zorina]. – SPb.: Aleteyya, 1998. – 504 s.

Gegel’ G. V. F. Filosofia religii. Sochineniya v 2-kh T. [The philosophy of religion. Works in 2 T.]; [Per. s nem. M. I. Levinoy]. – M.: Mysl’, 1976. – T. 1. – 532 s.

Kerkegor S. Garmonicheskoe razvitie v chelovecheskoy lichnosti esteticheskikh i eticheskikh nachal. Sbornik sochineniy [The harmonious development of the human personality aesthetic and ethical principles. Collected Works]; [sost. i komm. A. Sukhovey]. – M.: Bibleyskobogoslovskiy institut sv. apostola Andreya, 2005. – S. 105–234. – (Seriya «Religioznye mysliteli»).

K’erkegor S. Strakh i trepet [Fear and Trembling]; [per. s dat., komm. N. V. Isaevoy, S. A. Isaeva] // Strakh i trepet. – M.: Respublika, 1993. – S. 15–112. – (Biblioteka eticheskoy my sli).

Kossak E. Ekzistentsializm v fiosofi i v literature [Existentialism in philosophy and literature]; [per. s pol’sk. E. Ya. Gessen]. – M.: Politizdat, 1980. – 360 s.

Lepp I. Khrystyianska fiosofia ekzystentsii [Christian philosophy of existence]; [per. z fr. V. Liakh i O. Marshtupenko]. – K.: Univ. vyd-vo »Pulsary», 2004. – 148 s. – (Ser. »Khrystyian. fiosofy»).

Sartr Zh. P. Ekzistentsializm – eto gumanizm [Existentialism - a humanism]; [per. A. A. Sanina] // Sumerki bogov. – M.: Politizdat, 1989. – S. 319–344.


Переглядів анотації: 17
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2016-03-03