Концепції новоєвропейського емпіризму в трактовці Е. Гуссерля

  • A. Semenova
Ключові слова: феноменологічний метод, емпіризм, досвід, пізнання.

Анотація

З’ясовуються підстави критики Е. Гуссерлем емпіризму і обґрунтовується значущість цієї критики для сучасної філософії. Осмислюється поняття «досвід» у межах феноменології Гуcсерля. Доводиться, що, відмовившись від крайнощів новоєвропейського раціоналізму, Е. Гуссерль затверджує досвідний характер пізнання, не приймаючи при цьому позицій емпіризму та критикуючи його за цілу низку негативних наслідків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Беркли Дж. Сочинения / Дж. Беркли ; [пер., общ. ред. и вступит. статья И.С.Нарского]. – М. : «Мысль», 1978. – 556 с.

Вундт В. Проблемы психологии народов [Електронний ресурс] / В. Вундт. − Режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/philos/ vundt 04.htm

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн.1. Общее введение в чистую феноменологию / Э. Гуссерль. – М. : Наука, 1999. – 336 с.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию / Э. Гуссерль ; [пер. с нем. Д.В. Скляднева]. − СПб.: «Владимир Даль», 2004 − 399 c.

Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля / Р. Ингарден ; [пер. с англ. А. Денежкина и В. Куренного]. – [Електронний ресурс]. − Режим доступa: http://www.sfi.ru/lib.asp?rubr_id=823

Конт О. Дух позитивной философии / О. Конт. – М.: «АСТ», 2003. − 256 с.

Локк Дж. Сочинения в 3-х т.: Т.I / Дж. Локк ; [пер. с англ. А.Н.Савина]. – М.: Мысль, 1985. − 621 c.

Шпарага О.Н., Филипович А.В. Феноменология / О.Н. Шпарага, А.В. Филипович // Всемирная энциклопедия: Философия / [главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов]. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, «Современный литератор», 2001. − С.1123−1126.

Юм Д. Сочинения / Д. Юм ; [под общ. ред., со вступит. статьей и прим. И.С. Нарского]. − М.: «Мысль», 1965. – 847 с.


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2012-06-03