Самотність Василя Розанова

  • A. Saliy ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Ключові слова: самотність, усамітнення, Василь Розанов, відчуженість, монастирське життя, молитва.

Анотація

Здійснюється спроба філософського аналізу творчої спадщини російського мислителя Василя Розанова, через призму екзистенціалу «самотності». Акцентується на переживаннях В.Розанова, його релігійних почуттях, суспільних переконаннях. Звертається увага на діалектичне протиставлення «мирського» і «монастирського».


Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kashina N. K. Inakovost’ kak tip khudozhestvennogo myshleniya [Otherness as a type of artistic thinking] // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. – 2014. - №2 – 2. – S. 183 – 186.

Mironov A. V. Uedinenie i odinochestvo v fiosofi V. V. Rozanova [Solitude and loneliness in Philosophy V. V. Rozanov] // Obshchestvo: fiosofia, istoriya, kul’tura. – 2015. − № 1. – S. 8– 13.

Pigrov K. S. Odinochestvo Vasiliya Rozanova: vechnoe i plodonosnoe [Loneliness Vasily Rozanov: eternal and fruitful] // Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv. – 2012. - №3. – S. 157 – 163.

Prishvin M. M. O V. V. Rozanove (Iz «Dnevnika») [About V. V. Rozanov (From «Diary»)] // V. V. Rozanov: pro et contra. Kn. 2. (sost. V. A. Fateeva). – SPb.: RKhGI, 1995. – S. 102 – 131.

Rozanov V.V. Metafiika khristianstva [The metaphysics of Christianity]. – M.: AST, 2000. – S. 9 – 379.

Rozanov V. V. Opavshie list’ya. Uedinennoe. [Fallen leaves. Secluded] // Rozanov V. V. Metafiika khristianstva. – M.: AST, 2000. – S. 383 – 758.

Rozanov V. V. O ponimanii [On Understanding]. – M.: Nauka, 1994. – 830s.

Salii A. V. Metafiyka viry: analiz pohliadiv L. Shestova ta V. Rozanova [Metaphysics of Faith: analysis of the views of L. Shestov and V. Rozanov] // Filosofski obrii. – vypusk 25. – Kyiv – Poltava, 2011. – S. 43 – 48.

Sinyavskiy A. S nosovym platkom v Tsarstvie Nebesnoe [With a handkerchief in the kingdom of heaven] // V. V. Rozanov: pro et contra. Kn. 2. (sost. V. A. Fateeva). – SPb.: RKhGI, 1995. – S. 443 – 462.


Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2016-03-03