Трансформація стереотипів в умовах глобалізації

  • R. Lavlinskiy Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Ключові слова: стереотип, феномен стереотипу, трансформація, глобализація, соціальний механізм.

Анотація

Мета статті – розкрити процеси та механізми трансформації стереотипів, становлення нових стереотипних систем в умовах глобалізації, аналіз національної культури й національної держави та масового стереотипу в контексті споживацького суспільства. Методика. Досліджуючи процеси трансформації стереотипів в умовах глобалізації, автором використовувались пошуковий, логічний та історичний методи. Метод узагальнення було застосовано до вивчення феномену вестернізації. За допомогою порівняльного методу аналізувались механізми становлення стереотипу та фіксація його в соціальній дії.
Результати. Здійснений аналіз соціального стереотипу в контексті історії людського розвитку виявив, що глобалізація пов’язана зі створенням та інтеграцією стереотипів між великими та малими, традиційно та політично організаційними, культурно різними соціумами.
Конкуренція між якими необхідно призводить до створення або нових соціокультурних та політичних стереотипів, або до розпаду попередніх стереотипних систем. Наукова новизна отриманих результатів визначається змістом дослідницьких завдань та шляхами їх вирішення.
Практична значущість статті полягає в можливості використання результатів дослідження у викладанні лекційних курсів з соціальної філософії, філософії культури, тощо.


Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

R. Lavlinskiy, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
доцент

Посилання

Hritsenko I. P. Etnokulturnyi stereotyp yak fenomen kultury : avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. fios. nauk: spets. 09.00.04 Tavr. nats. un-t im. V. I. Vernadskoho [Ethnic and cultural stereotypes as a phenomenon of culture: the dissertation thesis] – Simf., 2004. - 20 s.

Sherman O. M. Politychnyi stereotyp: mistse u politychnomu protsesi ta tekhnolohii formuannia zasobamy masovoi informatsii: monohrafia [The political stereotype: a place in the political process and technology formuannya media: Monograph], Lvivskyi derzh. un-t vnutrishnikh sprav. – L. : Spolom, 2008. – 228c.

Ivanova E. A. Stereotip kak fenomen kul’tury : Dis... kand. fios. nauk : 09.00.11 [Stereotype as a Cultural Phenomenon: Dis] – Moskva, 2000. – 172 s.

Shchekotikhina I. N. Stereotip: aspekty i perspektivy issledovaniya [Stereotype: issues and prospects of study] // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina. – 2008. – № 5 (19). – S. 69-80.

Polev D. M. Etalon, prototip i stereotip kak mekhanizmy vospriyatiya cheloveka chelovekom [Etalon, prototype and stereotype as human perception mechanisms person] // Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Psikhologiya. – 2009. – № 18. – S. 19-25.

Sukhodol’skaya N. P.Sotsial’nyy stereotip v zhiznedeyatel’nosti lyudey [Social stereotypes in the life of people] // Filosofia i obshchestvo. – 2007. – № 3. – S. 152-160.

Klimova S. G. Stereotipy povsednevnosti v opredelenii «svoikh» i «chuzhikh» [Stereotypes of everyday life in the defiition of «their» and «foreign»] // Sotsiologicheskie issledovaniya. – 2000. – № 12. – S. 13-22.

Saytaeva T. I. Bytie sotsial’nykh stereotipov v strukture povsednevnosti [Being social stereotypes in the structure of daily life] // Vestnik Udmurtskogo universiteta. – 2005. – № 2. – S. 231-238.

Iliushyna E. Hlobalizatsiia i postmoderne suspilstvo [Globalization and postmodern society] // Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. – 2004. – #4. – S. 79 – 98.

Granin Yu. D. Globalizatsiya i natsionalizm [Globalization and Nationalism] // Filosofskie nauki. – 2006. - №7. – S. 5–22.

Globalizatsiya i mul’tkul’turalizm [Globalization and multkulturalizm]. – M. : Izd-vo RUDN, 2005. – 332 s.

Berezkina O. P. Sotsial’no – psikhologicheskoe vozdeystvie SMI: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy [Socio - psychological impact of the media: Textbook]. – M.: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2009. – 240 s.


Переглядів анотації: 136
Завантажень PDF: 49 Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2016-06-03