Цивілізаційна та формаційна концепції як абстрактно-логічні схеми історичної періодизації

  • V. Voschenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • I. Denysovets Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: цивілізація, формація, історична періодизація, цивілізаційний підхід, формаційний підхід.

Анотація

Досліджується проблема пошуку найбільш точної та логічної схеми історичної періодизації. У ході аналізу цивілізаційної та формаційної теорій характеризуються варіанти їх співвідношення та взаємодоповнення. Доведено, що формаційна схема відображає прогресивні зміни в соціально-економічній та політичній сферах, а цивілізаційна пов’язана із духовно-культурними чинниками, які визначають конкретний етап суспільного розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. Voschenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат філософських наук
доцент кафедри українознавства,
культури та документознавства,

I. Denysovets, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри українознавства,
культури та документознавства,

Посилання

Kelle V. Sootnoshenie formatsionnogo i tsivilizatsionnogo podkhodov k analizu istoricheskogo protsessa [Value formational and civilizational approaches to the analysis of the historical process] // Tsivilizatsiya. – 1993. – Vyp.2. – S. 26–34.

Koretskiy V. Globalizatsiya i marksistskiy vzglyad na vsemirno-istoricheskiy protsess [Globalization and the Marxist view of the world-historical process] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya. – 2007. – № 2. – S.18–26.

Koryakin V. Tsivilizatsionnyy i formatsionnyy podkhod k istorii: vozmozhen li sintez? [Civilizational and formational approach to history: The synthesis is possible?] // Lichnost’, kul’tura, obshchestvo. – 2009. – Tom KhІ. Vyp.3 (№50). – S. 341–348

Kulchytskyi Ya. Tsyvilizatsiinyi pidkhid do porivniannia suchasnykh ekolohoekonomichnykh system [Civilization approach to compare modern ecological and economic systems] // Naukovyi visnyk. – 2005. – Vyp. 15.3. – S. 175–179.

Migolat’ev A. Filosofia tsivilizatsii [Philosophy of civilization] // Sotsial’no-fiosofskie znaniya. – 2004. − №1. – S. 108–126.

Pylypenko H. Formatsiinyi i tsyvilizatsiinyi pidkhody: metodolohichni problemy zastosuvannia [Formational and civilizational approaches, methodological problems of application] // Akademichnyi ohliad – 2007. − # 1. – S.5–9.

Pristanskiy I. Tsivilizatsionnyy i formatsionnyy podkhody v nauke istorii gosudarstva i prava: dostoinstva i nedostatki [Civilizational and formational approaches in the science of history of State and Law: Advantages and disadvantages] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo. – 2007. − № 6. – S. 44–46.

Seleznev A. Vsemirno-istoricheskiy protsess: obshchestvenno-ekonomicheskie formatsii, tsivilizatsii i mezhformatsionnye revolyutsii [The world-historical process: the socio-economic formations, civilization and revolution interformational] // Filosofia i obshchestvo. – 2005. − №

– S. 18–38.

Sinenko Yu. O sootnoshenii formatsionnogo i tsivilizatsionnogo podkhodov k tipologii gosudarstva [On the relation between the formation and civilization approaches to state typology] // Zakon i pravo. – 2007. − № 4. – S. 97–98.

Toynbi A. Postizhenie istorii [A Study of History] Per. s angl. / Sost. Ogurtsov A. P.; Vstup. st. Ukolovoy V. I.; Zakl. st. Rashkovskogo E. B. – M. :Progress, 1996. – 608 s.

Tsyvilizatsiia: struktura i dynamika. [Civilization: the structure and dynamics] Monohrafia za zahalnoiu redaktsiieiu I. Boichenka. – K. : Kupriianova, 2003. – 445 s.


Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2016-07-03