Інноваційний потенціал української культури як місця зустрічі західної та східної культурних парадигм

  • K. Kyrylenko Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: Західна парадигма культури, східна парадигма культури, інноваційні ви- находи українців, інтелектуальний потенціал України

Анотація

Предметом вичення є інноваційний потенціал України, унікальність якого сформована глибинним дуалізмом двох парадигм – Заходу та Сходу, – що імпліцитно поєдналися в українській культурі. Аналіз особливостей західного та східного типів культури шляхом порівняння їх ключових ознак здійснюється з метою обгрунтування інноваційних можливостей української культури. Інноваційний потенціал української культури є востребуваним в контексті розв’язання нагальних проблем життя сучасного українського суспільства, в контексті подолання світоглядної кризи сучасності.


Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

K. Kyrylenko, Київський національний університет культури і мистецтв
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії

Посилання

Bichko A. K., Bichko І. V., Tabachkovs’kiy V. G. Іstorіya fіlosofії: Pіdruchnik [History of Philosophy: Textbook]. – K.: Libіd’,2001. – 408 s.

Veber M. Izbrannye proizvedeniya [Favourites Works], Per. s nem.; sost., obshch. red. i poslesl. Yu. N. Davydova; predisl. P. P. Gaydenko; komment. A. F. Filippova. - M.: Progress, 1990. - 808 s.

Vivekananda Svami. Filosofia yogi. (ser. V poiskakh istiny) [Philosophy of yoga] – M.: Ripol Klassik. - 2003g. - 400 s.

Vynakhody ukraintsiv, yaki vidomi svitovi [Ukrainian Inventions, known worldwide] [Electronic resource]. – Access mode: http://espreso.tv/article/2015/07/24/top_22_ukrayinskykh_

vynakhody___bez_yakykh_by_ne_isnuvav_svit

Demeshchenko V.V. Vzaiemodiia kultur «Skhodu» i «Zakhodu» yak faktor stanovlennia svitovoi kultury [Interaction of Cultures «East» and «West» as a factor in the formation of world culture], Avtoref. dys; Kyiv. nats. un-t kultury i mystets. — K., 2005. — 20 s

Dziuba Ivan. Ukraina-Rosiia: kontseptualni osnovy humanitarnykh vidnosyn [UkraineRussia: conceptual bases of humanitarian relations] [Electronic resource]. — K., 2001. — Rozdil V. — S.265-333 – Access mode: http://litopys.org.ua/rizne/dros.htm

Konrad N. I. Zapad i Vostok [West and East]. – M.: Nauka. 1972. – 496 s.

Kosar L. P. Problema etychnykh tsinnostei zakhodu i skhodu: porivnialnyi analiz [Problem ethical values of East and West: comparative analysis] [Electronic resource] // Multyversum : Filosofskyi almanakh : [zbirnyk naukovykh prats] / In-t fiosofi im. H.S. Skovorody NAN Ukrainy. – K.: Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury, 2004. - Vyp. 44. – S. 182-191. – Access mode: https://www.fiosof.com.ua/Jornel/M_44/Kosar.htm

Kost S. Miizh Zakhodom i Skhodom (Problema istorychnoi oriientatsii na storinkakh zakhidnoukrainskoi presy pershoi polovyny KhKh st.) [Between East and West (the historical problem of targeting Western media pages fist half of the twentieth century.)] [Electronic resource], Visnyk Lviv. un. Seriia zhurnalistyky. – 2004. Vyp. 25. – S. 260–273. – Access mode: http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk25/Visnyk25_P2_07_Kost.pdf)

Kun T. Struktura nauchnykh revolyutsiy [The Structure of the Scientifi Revolutions] / Per. s angl. I. Z. Naletova. Obshchaya red. i posleslovie S. R. Mikulinskogo i L. A. Markovoy. – M.: Progress, 1975. – 288 s.

Lao-Tszi. Dao De Tszin. [Tao Te Ching] // Drevnekitayskaya fiosofia. – M., Mysl’, 1972-1973. – T. 1. – 363 s., T. 2. – 384 s.

Rerikh N.K. Vostok-Zapad [East-West] / Sost. i predisl. L.V. Shaposhnikovoy. – M.: MTsR, 1994. – 104 s.

Unikalni vynakhody ukraintsiv, yaki dopomohly liudstvu [Unique Ukrainian inventions that have helped humanity] [Electronic resource]. – Access mode: http://24tv.ua/24_unikalni_vinahodi_ukrayintsiv_yaki_dopomogli_lyudstvu_n603395

Shevchenko Ihor. Ukraina mizh Skhodom i Zakhodom. Narysy z istorii kultury do pochatku XVIII stolittia [Ukraine between East and West. Essays on Cultural History to the XVIII century] [Electronic resource]. – Lviv: Instytut Istorii Tserkvy Lvivskoi Bohoslovskoi Akademii 2001.XIX+250 s – Access mode: http://litopys.org.ua/ishevch/ishev.htm)

Yung Karl Gustav. Yoga i zapad: Sbornik [Yoga and West: collections]. – L’vov: Initsiativa, 1994. – 232 s.


Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2016-07-03