Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання

  • I. Lipych Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: екологічна культура, екологічна освіта, екологічне виховання, етичний імператив

Анотація

Досліджуються актуальні проблеми екологічного виховання та освіти, розкриваються механізми формування етичних імперативів в екологічній культурі особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. Lipych, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат філософських наук,
доцент кафедри історії та філософії

Посилання

Hesle V. Praktychna fiosofia v suchasnomu sviti [Practical philosophy in the modern world]. – K.: Libra, 2003. – 248 s.

Galeeva A. M. Ekologicheskoe vospitanie i obrazovanie: problemy resheniyaya [Environmental education and training: Problem Solution] // Gorod, priroda, chelovek. – M.: Nauka, 1982. – 234 s.

Ekolohichna entsyklopediia. U 3-kh tt. [Environmental Encyclopedia. In 3 vols] [ red.- uporiad. I.T.Solovei].– K.: TOV Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii. – T.1, 2006. – 432 s.; T.2, 2007. – 416 s.

Kyselov M. M., Derkach V. L., Tolstoukhov A. V. Kontseptual’nі vimіri ekologіchnoї svіdomostі [Conceptual dimensions of environmental awareness]. – K., 2003. – 356 c.

Mezhuev V. M. Sushchnost’ kul’tury [The essence of culture] // Problemy fiosofi kul’tury. – M.: Nauka, 1984. – 125 s.

Natsionalna ekolohichna polityka Ukrainy: zahalni otsinky i kliuchovi rekomendatsii [National Environmental Policy of Ukraine: general assessment and key recommendations]. – K. : Kompaniia VAITE, 2007. – 32 s.

Sukhomlinskiy V. A. Serdtse otdayu detyam [Heart is given to children]. – K.: Radyans’ka shkola, 1977, – 247 s.

Tarasenko N. F. Priroda, tekhnologiya, kul’tura [Nature, technology, culture]. – K.: Naukova dumka, 1985. – 369 s.


Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2016-07-03