А. І. Уйомов: дві класифікації логічних систем.

  • K. Rayhert Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: відношення, властивості, історія логіки, логіка, математика, річ.

Анотація

А. І. Уйомов запропонував дві класифікації логічних систем. В основі ділення першої класифікації лежать філософські категорії «річ», «властивість» і «відношення». Згідно з цією класифікацією усі логічні системи можна поділити на реїстичні (логіки речей), атрибутивні (логіки властивостей) і реляційні (логіки відношень). Друга класифікація будується на історичному відношенні логіки до математики. Згідно з цією класифікацією усі логічні системи можна поділити на доматематичні, математичні та постматематичні логіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

K. Rayhert, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету 

Посилання

Aristotel’. Pervaya Analitika [First Analytics] // Aristotel’. Sochineniya: v 4 t. – T.2. – M. Mysl’, 1978. – S. 117–254. – (Filosofskoe nasledie).

Ivin A. A., Nikiforov A. L. Slovar’ po logike [Dictionary of logic]. – M.: Gumanitarnyy izdatel’skiy tsentr VLADOS, 1997. – 384 s.

Leonenko L. L., Uemov A. I., Tsofnas A. Yu. O filosofskoy i logicheskoy «deviantnosti» yazyka ternarnogo opisaniya [About the philosophical and logical «deviance» the language of ternary description] // Filosofiya matematiki: aktual’nye problemy. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii 15–16 iyunya 2007 goda. – M.: Izdatel’stvo Savin S. A., 2007. – S. 114–116.

Raykhert K. V. Kategorii «veshch’», «svoystvo», «otnoshenie» i 10 kategoriy Aristotelya v interpretatsii E. Benvenista [Category «thing», «property», «against» and 10 categories of Aristotle in the interpretation of E. Benveniste] // Perspektivi, 2009, № 2, S. 143–148.

Sumarokova L. N. Ob idee postmatematicheskoy logiki [The idea poststenoticescuu logic] // Uemovskie chteniya I-IV (2013–2016): materialy Nauchnykh chteniy pamyati Avenira Uemova / otv. red. K. V. Raykhert. – Odessa: Pechatnyy dom, 2016. – S. 274–280.

Uemov A. I. K probleme al’ternativy teoretiko-mnozhestvennomu podkhodu k postroeniyu logicheskikh sistem [To the problem of alternative set-theoretic approach to the construction of logical systems] // Sbornik nauchnykh trudov XI mezhdunarodnoy konferentsii «Logika, metodologiya i filosofiya nauki». – M.; Obninsk, 1995. – T. 2. Neklassicheskie logiki. – S. 80–84.

Uemov A. I. K probleme postmatematicheskoy stadii razvitiya logiki [To the problem poststenoticescuu stage of development logic] // Vіsnik Odes’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmenі І. І. Mechnikova, T. 14, Fіlosofіya, 2009, № 21, S. 19–29.

Uemov A. I. Nekotorye voprosy razvitiya sovremennoy logiki [Some questions of the development of modern logic] // Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo, T. 21. Filosofiya. Sotsiologiya, 2008, № 1, S. 492–499.

Uemov A. I. Osnovy prakticheskoy logiki s zadachami i uprazhneniyami [Fundamentals of practical logic with tasks and exercises]. – Odessa: Odesskiy gosudarstvennyy universitet imeni I. I. Mechnikova, filosofskoe otdelenie ISN, 1997. – 388 s. – (Biblioteka Diogen filosofskogo otdeleniya ISN OGU im. I. I. Mechnikova).

Khabermas Yu. Modern – nezavershennyy proekt: per. s nem. [Modern – unfinished project] // Voprosy filosofii, 1992, № 4, S. 40–51.

Burgess J. P. Philosophical Logic. – Princeton: Princeton University Press, 2012. – 168 p. – (Princeton Foundations of Contemporary Philosophy).

Geiser J. R. Nonstandard Logic // The Journal of Symbolic Logic, Vol. 33, 1968, № 2, Pp. 236–250.

Haack S. Deviant Logic. Some Philosophical Issues. – New York: Cambridge University Press, 1974. – 203 p.

Uyemov A. I. The Ternary Description Language as a Formalism for the Parametric General Systems Theory. Part I // International Journal of General Systems, Vol. 28 (4–5), 1999, Pp. 351–366.


Переглядів анотації: 28
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2016-12-25