Евристичність нелінійної методології для модернізації сучасної освіти

  • A. Gumenuk Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: освіта, система освіти, модернізація, методологія.

Анотація

Проаналізовано процеси модернізації сучасної освіти з позиції нелінійного підходу, який дозволив визначити модернізацію системи освіти як комплексне, багатовимірне перетворення усіх її складових, в результаті якого відбувається становлення нової освітньої моделі як однієї з версій освітнього буття. З’ясовано методологічну основу модернізаційних процесів, в якості якої виступає нова освітня парадигма, заснована на засадах нелінійності, варіативності, ризоматичності, поліваріантності шляхів розвитку. Досліджено структурні і змістові перетворення в освітній системі, що є результатом модернізаційних процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Gumenuk, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
кандидат філософських наук
доцент кафедри суспільних дисциплін

Посилання

Andrushchenko V. Filosofiia osvity KhKhI stolittia: poshuk prioritetiv [Philosophy of education XXI century: the search for priorities] // Filosofiia osvity, 2005, № 1, S. 5–17.

Klepko S. F. Metodolohiia piznannia osvity: orhanizuvaty khaos [Methodology of cognition of education: to organize the chaos] // Praktychna filosofiia, 2003, № 1 (7), S. 183–190.

Kremen V. Modernizatsiia osvity – vazhlyvyi chynnyk sotsialnoho, ekonomichnoho i politychnoho rozvytku Ukrainy [Modernization of education is an important factor of social, economic and political development of Ukraine] // Visnyk NAN Ukrainy, 2001, №3, – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/All/herald/2001-03/7.htm. (Accessed 22.12.2016)

Filosofski abrysy suchasnoi osvity: Monohrafiia [Philosophical outlines of modern education: Monograph] / Avt.kol.: [Predborska I., Vyshynska H., Haidenko V., Hamretska H. ta in.; Za zah.red. I.Predborskoi.]. – Sumy: VTD «Universytetska knyha», 2006. – 226 s.

Fokkema D. The Semiotics of Literary Postmodernism // International postmodernism : theory and literary practice / [ed. by Hans Bertens, Douwe Fokkema]. – Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1997. – p. 15–42.


Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2016-12-25