Формування емоційної стійкості особистості

  • O. Kolomiets’ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: агресивність, поведінка, емоції, емоційна стійкість, фундаментальні емоції, емоційний інтелект.

Анотація

У статті аналізується роль емоційної стійкості особистості в упередженні та мінімізації агресивності. Розвиток емоційної стійкості особистості розглядається як готовність психіки індивіда зберігати високу функціональну активність у складних соціальних обставинах, як здатність передбачати негативні емоційні реакції. Досліджується вплив емоцій на роботу фізіологічних систем організму. Висвітлено роль емоційного інтелекту у вирішенні життєвих ситуацій, у застосуванні нестандартних способів активності для досягнення цілей і задоволення потреб.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Березюк Г. Емоційний інтелект як детермінанта внутрішньої свободи особистості // Психологічні студії Львівського ун-ту.  2002.  С.20-23.

Винославська Психологія: Навчальний посібник [Електроний ресурс] / О. В. Винославська. – К.: ІНКОС, 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/part3/3103.htm

Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Ильин Е.П. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.

Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник. – К.: Єльга, Ніка-центр, 2003. – 400 с.

Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах / Лазурский А.Ф. – М.: Наука, 1995.

Левитов Н. Д. О психических состояниях человека / Левитов Н.Д. – М. - Просвещение, 1964

М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навчальний посібник / М’ясоїд П.А. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища школа, 2001. – 487 с.

Практический интеллект // Р. Дж. Стенберг, Дж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд и др.- СПб: Питер, 2002. – 272 с.

Реан А. А. Психология изучения личности: Учебное пособие. – С.-Пб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999.

Санникова О.П. Эмоциональность в структуре личности. – Одесса: Хорс, 1995. – 334 с.

Славина Л. С. Дети с аффективным поведением / Славина Л. С. – М.: Просвещение, 1996 – 150 с.


Переглядів анотації: 680
Завантажень PDF: 386
Опубліковано
2012-06-03