Філософський аналіз культури як засіб творення колективної дії та конструювання майбутнього

  • O. Polishchuk Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
Ключові слова: буття, культура, архетип, нація, душа, національна мова, цивілізація, глобалізація.

Анотація

Розглянуто культуру як соціально-згуртовуючий феномен, що визначає напрям розвитку суспільства. Відмічено, що вона твориться людьми і сама творить людину. Саме в ній і через неї твориться суто людський спосіб буття. Проаналізовано сучасні концепції й встановлено, що це поняття не має єдиного визначення, воно є збірним і в його основі покладений архетип, який відображає матеріал свідомого та підсвідомого функціонування людських цінностей й об’єднує людей, формує духовну свідомість окремої людини. Доведено, що культура є душею нації, вона сприяє її об’єднанню/роз’єднанню, аналогічно відбувається утворення/не утворення колективної дії. Показано значення культури в процесі цивілізаційної інтеграції в епоху глобалізації. Відмічено, що якщо нація, яка має власну культуру інтегрується у цивілізацію, то культура припинить своє існування, натомість прийдуть правила, норми, стандарти, що не мають метафізичної глибини національної душі, те що діалектично діє у форматі «Виклик–Відповідь», «Свій–Чужий». Звернуто особливу увагу на діалог культур у цивілізаційному світі, як тимчасовому методу при переході від національної культури до цивілізації. Також відмічена роль національної мови, як найвищої цінності й засуджується примусове нав’язування вивчення інших іноземних мов, що нагадує принципи радянської політики у культурному відношенні.
 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Polishchuk, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
доктор філософських наук, доцент,
доцент кафедри суспільних дисциплін

Посилання

Herchanivska P. Kryza identyfikatsii : ukrainski realii [Identity Crisis : Ukrainian realities] // Ukrainska kultura : perspektyvy yevrointehratsii. Innovatsiini protsesy v suchasnii kulturi : zb. Materialiv Vseukr. Nauk. – praktych. konf., m. Kyiv, 7–8 kvitnia 2016 r. – Kyiv : KNUKiM, 2016. – Ch. 1. – 46–48 s.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [The state statistics service of Ukraine], – URL: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 28.03.2017)

Dukhovne zhyttia ukrainskoho suspilstva: teoretyko-metodolohichni ta ontolohichni problemy rozvytku : monohrafiia u 3 kn. Kn. 1 [The spiritual life of the Ukrainian society: theoretical-methodological and ontological problems of development : monograph in 3 vol. KN. 1] / [Mykhalchenko M., Skotnyi V., Bychko A. ta in.] ; za zah. red. chl.-kor. NAN Ukrainy M. Mykhalchenka, prof. V. Skotnoho. − Kyiv; Drohobych : Informatsiino-redaktsiinyi viddil DDPU im. Ivana Franka, 2009. – 244 s.

Yevtukh V. B. Mizhkulturnyi dialoh : efektyvnyi konstrukt interaktyvnoho rozvytku polietnichnykh suspilstv [Intercultural dialogue : efficient construct of the interactive development of polyethnic societies] // Politychnyi menedzhment, 2009, № 3, S. 3–13.

Kuzmenko T. Formuvannia tsilisnoi natsionalnoi ideolohii u konteksti rozvytku suchasnoi ukrainskoi kultury [Formation of a holistic national ideology in the context of development of modern Ukrainian culture] // Ukrainska kultura : perspektyvy yevrointehratsii. Innovatsiini protsesy v suchasnii kulturi : zb. materialiv Vseukr. nauk. – praktyk. konf., m. Kyiv, 7–8 kvitnia 2016 r. – Kyiv: KNUKiM, 2016. – Ch. 1. – 76–78 s.

Proskurina M. O. Kreatyvni industrii, yak faktor ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Creative industries as a factor of economic security of Ukraine] // Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. T. 22, Vyp. 6, 2015, S. 56–60.

Khamitov N. Filosofskyi slovnyk. Liudyna i svit [Philosophical dictionary. Man and the world.]. – Kyiv : KNT, tsentr navchalnoi literatury, 2007. – 264 s.

Shpengler O. Zakat Evropy. Ocherki morfologi mirovoy istorii [Zakat Of Europe. Essays on the morphologists of world history]. – T. 1. Obraz i deystvitel’nost’: per. s nem. N. F. Garelin. – Minsk : OOO «Popurry», 1998. – 688 s.

Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. – Harvard University Press, 2nd ed. 1971. – 186 p


Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2017-06-03